Policzyliśmy gniazda i jaja na wyspach – mamy rekord!

W miniony weekend dokonaliśmy szczegółowego określenia wielkości i składu gatunkowego kolonii lęgowych na wyspach w Kaleńsku. Do popularności akwenu wśród ornitofauny i co ważne bezpiecznych lęgów (co mam miejsce po raz pierwszy od 2006 r – odkąd akwen istnieje) przyczyniła się realizacja projektu o nazwie: „Ochrona bioróżnorodności obszarów Natura 2000 „Dolna Odra” (PLB320003 i PLH320037) i „Ujście Warty” (PLC080001)” poprzez tworzenie miejsc lęgowych ptaków i ochronę tych lęgowisk przed drapieżnictwem inwazyjnych gatunków obcych”.

Akcją „dowodził” prezes Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty Piotr Chara, który wraz z wolontariuszami: Grzegorzem Sępołowiczem, Rafałem Gruszką, Wojciechem i Anną Chara, przeprowadzili monitoring na pływających i naturalnych wyspach. Jego celem było dokładne policzenie ptasich gniazd i ich zawartości. Po podsumowaniu wyników okazało się, że w tym roku zainteresowanie ptaków (wyrażone gniazdowaniem) pobiło swój ubiegłoroczny rekord. Szczególnym powodzeniem wśród ptaków cieszą się dwie wielkie (100m2 każda) pływające wyspy. Łącznie doliczyliśmy się tam 127 gniazd rybitw rzecznych, w których znaleźliśmy razem 330 jaj! Co ciekawe to nowa wyspa (z 2016 roku) okazała się popularniejsza bo na niej zlokalizowaliśmy 68 gniazd i 178 jaj, na wyspie „starej” 59 gniazd i 152 jaj tego gatunku. Oprócz rybitw rzecznych odnotowaliśmy obecność 9 gniazd mew śmieszek (23 jaja), i kaczki krzyżówki (1 gniazdo, 8 jaj). Na wyspach naturalnych królują rybitwy białoczelne – znaleźliśmy tam 12 gniazd i 31 jaj tych ptaków – oraz sieweczki rzeczne 5 gniazd z łączną zawartością 15 jaj.

Dokładne statystyki na dzień 28.05.2016 r.:

Gatunek Kaleńsko 1 (instalacja 2015) Kaleńsko 2 (instalacja 2016) Kaleńsko – usypana wyspa naturalna
gniazda jaja gniazda jaja gniazda jaja
Rybitwa rzeczna 59 152 68 178
Rybitwa białoczelna 12 31
Mewa śmieszka 4 8 5 15 2 2
Siewieczka rzeczna 5 15
Kaczka krzyżówka 1 8

Dodać należy, że 18 maja na „starej” wyspie pływającej wykluły się trzy pisklęta ostrygojadów. Jako zagniazdowniki musiały szybko wyspę opuścić w poszukiwaniu pokarmu. Całej rodzince, po kilku przygodach, udało się dotrzeć do brzegu gdzie widujemy je do dnia dzisiejszego.

W połowie maja zarejestrowaliśmy też drugi lęg ostrygojadów, na wyspie pływającej w Chlewicach. Widywaliśmy wysiadującą parę przez kilkanaście dni, po czym niestety opuściła lęg. Prawdopodobnie ptaki nie wytrzymały presji ludzi, dochodziły do  nas sygnały o podpływających łódkach (bez zgody właścicieli wody) zbyt blisko wyspy oraz urządzających hałaśliwe biwaki nad brzegiem akwenu..

750_9620
750_9630
750_9636
750_9637
750_9638
750_9639
750_9640
750_9641
750_9646
750_9657
750_9662
750_9665
lęg ostrygojada
DSC_6908
DSC_6959
DSC_6954
DSC_6923
DSC_6906


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi: