Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. momentu zakładania działalności gospodarczej

Często pytają Państwo o to, kiedy można założyć działalność gospodarczą starając się o dotacje z działania na tworzenie nowych firm. Pojawiały się rozbieżności w interpretacji przepisów a w obiegowej opinii funkcjonowały dwa terminy – 1) po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy i 2) po podpisaniu umowy. Okazuje się, że prawidłowym momentem otworzenia działalności jest ten drugi termin. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie Ministerstwa:

Wymagane jest aby podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 ipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Określony w powyższym przepisie dzień stanowiący punkt odniesienia do obliczenia okresu nie wykonywania tej działalności został wskazany jako moment bazowy dla LGD do weryfikacji spełnienia warunku.
Nie oznacza to jednak, że podjęice działalności gospodarczej może nastąpić od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Z istoty zakresu, jakim jest podejmowanie działalności gospodarczej wynika, iż jej podjęcie powinno nastąpić po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, bowiem w wyniku przyznania tej pomocy nastąpi dopiero utworzenie nowego podmiotu. Dopuszczenie innej możliwości oznaczałoby w praktyce, że pomoc zostanie przyznana nie na podjęcie działalności gospodarczej lecz na rozwój już istniejącego podmiotu.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: