Konsultacje dot. zmiany LSR

Szanowni Państwo, będąc na etapie podpisywania umów przez beneficjentów naboru 1/2017 i 2/2017 stoimy przed możliwością dokonania zmian w podziale środków na kolejne konkursy, zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem. Biuro LGD złożyło na ręce Zarządu LGD wniosek o zmianę LSR w zakresie wysokości środków na kolejne konkursy. Prosimy więc o poświęcenie 2 minut na wyrażenie swojego zdania na temat alokacji środków w kolejnych naborach wniosków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na rozwijanie działalności gospodarczej. Ankieta aktywna będzie przez  7 dni licząc od dnia następującego po opublikowaniu informacji o konsultacjach, tj. do 28.07.2017


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi: