Wyniki ankiety konsultacyjnej dot. zmian w LSR

Szanowni Państwo, w dniach 20.07 – 28.07.2017 prowadzone były konsultacje społeczne przy użyciu ankiety online. Dotyczyły one możliwych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. W ankiecie pytaliśmy o utrzymanie dotychczasowej relacji pomiędzy alokacją środków w działaniach dotyczących podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania już istniejącej.

Na pytanie o to jak powinna wyglądać alokacja w kolejnych naborach, zdecydowana większość odpowiedzi sugerowała przesunięcie wszystkich pozostałych środków na PODEJMOWANIE działalności gospodarczej:

Rozkład reprezentacji gmin wchodzących w skład LGD wyglądał następująco:

Natomiast reprezentowanego przez respondenta sektora następująco:

Wobec powyższego Lokalna Grupa Działania rozpoczyna procedurę zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z trybem zmiany opisanym w tekście strategii.


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi: