„Pakiet dla miast średnich” – nowe nabory dla przedsiębiorców w ramach POIR w 2019 r.

20 lutego 2019 r. został ogłoszony konkurs
dedykowany miastom średnim, a nabór wniosków o
dofinansowanie będzie trwał od 25 marca do 8 maja 2019 r. Przedsiębiorcy
inwestujący w miastach średnich województwa lubuskiego, szczególnie zagrożonych
utratą funkcji społeczno-gospodarczych (Słubice, Międzyrzecz, Świebodzin, Nowa
Sól, Żary, Żagań oraz okoliczne gminy), mogą na nowych zasadach ubiegać się o
dofinansowanie dla swoich firm na wzmocnienie konkurencyjności i innowacji.
Czeka na nich 550 mln zł w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój w
konkursie w ramach Poddziałania 3.2.1 POIR „Badania na rynek”. Nabór prowadzi
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W odpowiedzi
na postulaty przedsiębiorców od tego roku zmieniły się kryteria wyboru
projektów w konkursach o dofinansowanie wdrożenia wyników prac
badawczo-rozwojowych i wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów.

Nowością
jest zniesienie limitu maksymalnej kwoty dofinansowania projektu w wysokości 20
mln zł. Kolejnym ułatwieniem jest niższy minimalny próg kosztów kwalifikowanych
projektu, obniżony z 5 mln zł do 1 mln zł. Rozszerza się także katalog
wsparcia. Włączono możliwość finansowania innowacji procesowych.

Na
stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju można znaleźć informację
o zmienionych kryteriach naboru wniosków, umożliwiających uzyskanie wsparcia
szerszemu gronu przedsiębiorców:

https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/550-mln-zl-dla-innowacyjnych-przedsiebiorcow-z-miast-srednich/

Szczegółowe
informacje o konkursie są dostępne na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-miasta-srednie-1

Opublikowano

w

,

przez

Tagi: