Propozycje dla przedsiębiorców od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sfinansuj udział w targach zagranicznych – spotkanie informacyjne dotyczące
Poddziałania 3.3.3 POIR GO TO BRAND

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na
spotkanie informacyjne dotyczące działania, które odbędzie
się w Warszawie we wtorek 5 marca 2019 r. Zaproszenie skierowane jest do
mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorcą, którzy mają
siedzibę lub oddział na terenie Polski, a ich firma jest z branż o wysokim
potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym.

W trakcie spotkania przedstawiciele PARP omówią zasady
ubiegania się o dotacje w ramach trwających obecnie konkursów do powyższego
poddziałania. Eksperci omówią kryteria, przedstawią sposób wypełniania wniosku
i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc
ograniczona.

Szczegółowe informacje o spotkaniu są dostępne na
stronie:

https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=57

Szczegółowe informacje o konkursach są dostępne na stronie:https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand

Sprawdź potencjał wzorniczy Twojej firmy – spotkanie informacyjne dotyczące
Poddziałania 2.3.5 POIR Design dla
przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na
spotkanie informacyjne dotyczące działania Design
dla przedsiębiorców
, które odbędzie się w Warszawie w czwartek 7 marca 2019
r. Zaproszenie skierowane jest do mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich
przedsiębiorcą, którzy mają siedzibę lub oddział na terenie Polski.

Przedsiębiorstwa mogą liczyć na profesjonalną pomoc projektanta,
który sprawdzi potencjał wzorniczy firmy. Zaproponuje też i opracuje
funkcjonalne rozwiązania produktowe wraz z optymalną technologią ich
wytworzenia. Dodatkowo można uzyskać wsparcie na realizację inwestycji
niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

W trakcie spotkania przedstawiciele PARP omówią zasady
ubiegania się o dotacje w ramach trwających obecnie konkursów. Eksperci omówią
kryteria, przedstawią sposób wypełniania wniosku i odpowiedzą na wszystkie
pytania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc
ograniczona.

Szczegółowe informacje o spotkaniu są dostępne na
stronie:

https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=59

Szczegółowe informacje o konkursach są dostępne na
stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow

Opublikowano

w

,

przez

Tagi: