Informacje o planowanym naborze wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami o termin naboru wniosków informujemy, że na dzień dzisiejszy wciąż czekamy na możliwość otworzenia procedury naboru. Gdy procedura zostanie otworzona i opublikowane zostanie ogłoszenie o naborze, będą Państwo mieli jeszcze ok. 30 dni na przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Informujemy także, że wzory dokumentów aplikacyjnych, które będą obowiązywały w naborze, zostaną umieszczone w ogłoszeniu o naborze. Nie mniej jednak istnieje możliwość zapoznania się z aktualnie obowiązującymi dokumentami na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html w dziale II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: