PROO w Zielonej Dolinie

Miło nam poinformować, że nasza organizacja otrzymała
wsparcie w ramach pierwszej edycji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
(PROO) wdrażanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego. W pierwszej połowie 2019 roku napisaliśmy wniosek
o wsparcie rozwoju Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty. Zatytułowaliśmy go „Wyspy
Życia”. W sierpniu pojawiła się długo wyczekiwana informacja, że nasz projekt
został wybrany do dofinansowania. W tym tygodniu podpisaliśmy umowę na jego
realizację.

Program Rozwoju
Organizacji Obywatelskich

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu przydzielane są na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. Liczy się tutaj nie zrealizowanie konkretnych działań statutowych czy misyjnych ze środków publicznych a zbudowanie podwalin pod to, aby organizacja uzyskała samodzielność i niezależność w realizacji swojej misji.

Wyspy Życia

To projekt (program rozwoju), który wniesie w latach 2019-2021 518 000 zł do budżetu naszej organizacji. Wdrażamy ten program licząc na to, że w 2022 roku pochwalić się będziemy mogli sprawnie funkcjonującym systemem ochrony przyrody (na ponad 200 kilometrach Środkowego Nadodrza, Dolnej Odry i Dolnej Warty). Zgodnie z wizją rozwoju Fundacji przedstawioną we wniosku system ten zarządzany będzie przez niezależną i płynną finansowo organizację, której stabilność i sukces działań tkwi w oparciu bieżący dialog i współpracę z właściwymi terytorialnie instytucji powołanych do ochrony środowiska. Zachowując/odtwarzając wielkiej urody i wartości przyrodniczej siedliska system Fundacja podnosi jakość życia mieszkańców, inicjuje rozwój turystyki i innych działalności gospodarczych opartych o walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu. Posiada zdywersyfikowane źródła finansowania. Podejmowane innowacyjne działania pozwalają na opracowywanie szerszych geograficznie strategii i pojedynczych działań na rzecz ochrony gatunków i ich siedlisk.

Co się zmieni w życiu
Fundacji?

Zmiana w funkcjonowaniu organizacji polegać będzie na
zwiększeniu zasięgu, skali działań, poprawie odbioru społecznego, zbudowaniu
szerszej koalicji oraz niezależności organizacji, zwiększeniu zatrudnienia oraz
ustabilizowaniu pracy biura.

Ściślej – planujemy osiągnąć następujące rezultaty:

1. Wzrost skuteczności i efektywności działań terenowych
dzięki doposażeniu w sprzęt do prac w terenie;

2. Wzrost potencjału technicznego organizacji (poprzez zakup
2 kompletów wyposażenia –  biurowego i terenowego);

3. Wzrost zatrudnienia w organizacji (do poziomu 1,75 etatu);

4. Utrzymanie stabilności i ciągłości działań ochroniarskich
prowadzonych przez organizację (poprzez stałą opiekę nad 8 lokalizacjami
cennymi przyrodniczo – jednocześnie utrzymanie trwałości efektów
dotychczasowych);

5. Wzrost zaangażowania społeczeństwa w realizację misji
Fundacji (poprzez zwiększenie w ujęciu wartościowym i ilościowym finansowego
wspierania działalności statutowej, rzeczowego poprzez przekazywanie rzeczy na
potrzeby działalności organizacji i pracy poprzez wzrost ilości wolontariuszy współpracujących
z organizacją);

6. Wzrost współodpowiedzialności i ujednolicenie wizji
ochrony nadodrzańskiej przyrody wśród instytucji odpowiedzialnych za ochronę
środowiska na tym obszarze (poprzez utrzymanie i animowanie koalicji podmiotów
i spotkania terenowe);

7. Dywersyfikacja źródeł przychody organizacji (poprzez
uruchomienie nowych źródeł finansowania i zwiększenie ich łącznej liczby do
min. 6);

8. Wzrost niezależności finansowej Fundacji poprzez
uruchomienie działalności gospodarczej;

9. Wzrost znaczenia organizacji w regionie (poprzez
zrealizowane kampanie marketingowe i wypracowaną markę ekspercką);

10. Profesjonalizacja pracy biura organizacji (poprzez
utrzymanie stałych godzin pracy, uporządkowanie spraw formalnych oraz stały
wzrost kompetencji pracowników).

Niech o nas usłyszą

Największą zmianą w funkcjonowaniu naszej organizacji będzie
przyłożenie większej wagi do promocji swoich działań. Dlatego już jesienią 2019
roku ruszy nasz profil na facebooku (aktualnie pod roboczym adresem https://www.facebook.com/Fundacja-Zielonej-Doliny-Odry-i-Warty-107313830637789/).
Chcemy przyciągnąć tam pasjonatów przyrody z całego kraju, szczególnie
zamiłowanych w ochronie siedlisk i ptaków związanych ze środowiskiem
wodno-błotnym oraz fotografów przyrody. Uruchomimy tutaj także specjalny
hasztag (#PROOwZielonejDolinie), którym oznaczać będziemy wpisy promujące efekty
realizacji programu. Oprócz tego kanału planowane jest otwarcie co najmniej jeszcze
jednego profilu społecznościowego – ale czy to będzie instagram czy youtube czy
jeszcze coś innego – czas pokaże. Ważnym wydarzeniem 2020 roku będzie
przeprowadzenie pierwszej w naszej historii kampanii zbiórki 1%, gdyż jesteśmy
Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do zbierania 1% podatku. Zapraszamy
do śledzenia naszej strony, naszego nowego profilu na facebooku oraz prosimy o
trzymanie kciuków za powodzenie naszego przedsięwzięcia.


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi: