Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dyrektor Generalny 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

ogłasza

nabór wniosków o przyznanie pomocy w
ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”,
poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w ramach unijnych systemów jakości, tj.

  • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
  • chronionych nazw pochodzenia;
  • chronionych oznaczeń geograficznych;
  • rolnictwa ekologicznego;
  • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;

oraz krajowych systemów
jakości, tj.

  • Jakość Tradycja;
  • Quality Meat Program.
Termin składania
wniosków:

od 25 września 2019 r. do 8 listopada 2019 r.
Wniosek o
przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo
siedzibę wnioskodawcy.

Miejsce składania
wniosków:
oddziały terenowe Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
(52) 525-08-01
OT Poznań
ul. Fredry 12
61-701 Poznań
(61) 856-06-01
OT Wrocław
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław
(71) 356-39-19
OT Koszalin
ul. Partyzantów 15a
75-411 Koszalin
(94) 347-31-00
OT Gorzów Wlkp.
 ul. Myśliborska 32
66-400 Gorzów Wlkp.
(95) 782-22-99
OT Olsztyn
ul. Głowackiego 6
10-448 Olsztyn
(89) 524-88-00
OT Opole
ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole
(77) 400-09-39
OT Rzeszów
ul. Asnyka 7
35-001 Rzeszów
(17) 853-78-00
  OT Szczecin
ul. Matejki 6B
71-615 Szczecin
(91) 814-42-00
OT Białystok
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok
(85) 664-31-50
OT Kraków
ul. Mogilska 104
31-546 Kraków
(12) 424-09-40
OT Warszawa
 Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
(22) 635-10-00
  OT Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański
(58) 300-48-41
OT Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa
(34) 378- 22- 36
OT Łódź
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
(42) 636-53-26
OT Lublin
ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin
(81) 532-21-12
 
  OT Kielce
ul.
Piaskowa 18
25-323
Kielce
(41)
343-31-90
 
       

Tryb: wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej
http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ogłoszenie
o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na
przystępowanie do systemów jakości” Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5
ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów
jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.
z 2019 r., poz. 449).

Grzegorz
Pięta

p.o.
Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: