Konkurs na logo i hasło promujące projekt

w ramach realizowanego międzynarodowego projektu współpracy
„Marka turystyczna- sieć Ekomuzeów”

Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na logo i hasło projektu współpracy”  wraz z wypełnionym drukiem Oświadczenia (załącznik Nr 1 do Regulaminu) należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:Zielona Dolina Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca, mail: fzdow@fzdow.pl w terminie do dnia: 31 marca 2020 r.
(decyduje data wpływu do Biura LGD)Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia: 12 maja 2020 r.
Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych partnerów projektu.Nagrody dla laureatów: 500 zł w formie karty podarunkowej
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu.

„Ekomuzeum to nie jedno miejsce, a sieć rozproszonych w terenie obiektów, które wspólnie tworzą żywą kolekcję, gdzie przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania”
Wraz z partnerami ustaliliśmy, że utworzymy Sieć Ekomuzeów, które będzie zrzeszało atrakcje turystyczne i kulinarne oddziaływujące na wszystkie zmysły turysty, który usłyszy, zobaczy, poczuje, posmakuje i dotknie. Kluczowym zasobem w budowaniu Sieci Ekomuzeów są zasoby przyrodnicze, geograficzne, kulinarne i kulturowe Partnerów Projektu.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: