Wizyta studyjna w LGD Województwa Świętokrzyskiego

W dniach 9-11 czerwca 2021r. przedstawiciele LGD oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym pn. „Wizyta studyjna w LGD Województwa Świętokrzyskiego” gdzie zaprezentowano dobre praktyki na przykładzie podmiotów z terenu lgd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Prezentacja dobrych praktyk obejmowała:

·         wizytę w  Winnicy nad Źródłem prowadzoną przez pana Piotra Wino, gdzie odbył się wykład na temat przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz procesie pozyskiwania środków na rozwój działalności poprzez  stworzenie kompleksowej oferty enoturystycznej przy wykorzystaniu zbudowanego budynku rekreacyjnego z podpiwniczeniem do produkcji wina gronowego wraz z wyposażeniem i sprzętem. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

·         Zwiedzanie Zamku Krzyźtopór , który był beneficjentem projektu pn. „Bliżej przeszłości Zamku Krzyżtopór”,  realizowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt został zrealizowany w 2010 r.  W ramach środków zakupiono zbroje rycerskie oraz  VII – wieczne stroje z epoki (dam dworu oraz szlachciców) dla pracowników Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

·         Zwiedzanie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, miejsca o charakterze turystyczno – edukacyjno – rekreacyjnym, które pozwala przenieść się turystom w czasy pierwszych osadników Gór Świętokrzyskich. W obiekcie jego „mieszkańcy” – stała grupa aktorska wciela się w postaci ze średniowiecza tak, by odwiedzający mogli „namacalnie” poznać specyfikę życia w ówczesnej epoce. Jest to samorządowa instytucja kultury pod nazwą Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, która była beneficjentem działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry

·         spotkanie z przedstawicielami LGD województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiej Sieci LGD oraz dyskusja dotycząca  założeń programowych do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027r.

Zdobyte podczas wizyty studyjnej kontakty oraz wiedza na temat rozwiązań w zakresie założeń programowych do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027  a także poznanie doświadczeń w zakresie współpracy promocji i propagowania LGD

jako podmiotu mającego znaczenie w rozwoju regionu przełożą się na rozwój obszarów wiejskich w woj.lubuskim.

Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: