zdow

Wizyta Studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego

„Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w zrealizowała operację „ Wizyta Studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego”. Jednocześnie informujemy wszystkich o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW poprzez stronę www.ksow.pl „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi […]

Stwórzmy razem nową strategię!

Zapraszamy Mieszkańców na spotkania obszaru LGD konsultacyjne przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres finansowania 2021-2027, które odbędą się: – dnia 22 września 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Cybince ul. Szkolna 5 – dnia 3 października 2022 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy, ul. Polna 8/1 – […]

Ankieta dotycząca działalności LGD

Szanowni Państwo, udostępniamy link do ankiety ewaluacyjnej, która jest jednym z narzędzi oceniających realizację naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zapraszamy i zachęcamy do poświęcenia kilku minut na jej wypełnienie.

https://lgd-sp.webankieta.pl/…

Nowe wersje wniosków o płatność

Informujemy, że od 4.07 obowiązują nowe wersje wniosków o płatność. W przypadku premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej wniosek można pobrać tutaj: http://prow.zdow.pl/wp-content/uploads/2022/07/WOP_Premie_19_2_5z.zip

Dla pozostałych operac…

Wizyta Studyjna w LGD Województwa Lubuskiego

„Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w zrealizowała operację „ Wizyta Studyjna w LGD Województwa Lubuskiego”. Jednocześnie informujemy wszystkich o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW poprzez stronę www.ksow.pl „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi […]

Wyniki naboru 2/2021 po protestach

Szanowni Państwo, publikujemy zestaw dokumentów związanych z wynikami naboru 2/2021 uwzględniających wyniki protestów złożonych do biura LGD: W najbliższych dniach do wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli protest wysłane zostaną pisma z informacją o wyborze oraz z załączonymi uchwałami, na podstawie których dokonano ponownej oceny wniosków.

Polskiebazarek.pl

Szanowni Państwo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego kontynuuje realizację kampanii „Cudze chwalicie – swoje poznajcie” promującą platformę polskiebazarek.pl. Platforma ta pomaga w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów rolników i producentów żywności z konsumentami i odwrotnie. Można na niej bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży, jak również promować swoje produkty. Na uwagę zasługuje fakt, […]

Informacja ws protestów do naboru 2/2021

Informujemy, że posiedzenie Rady Projektowej do oceny protestów w ramach naboru 2/2021 odbyło się w dniu 16.02.2022. Z powodu braku kworum niezbędnego do podejmowania prawomocnych uchwał zostało zamknięte bez oceny protestów. Powodem braku kworum była…

Ankieta dla mieszkańców powiatu słubickiego, Kostrzyna nad Odrą i gminy Słońsk

Szanowni Mieszkańcy, Dbamy o rozwój naszej okolicy, dlatego przedstawiamy Państwu badanie, będące częścią prac nad przygotowaniem strategii rozwoju naszego regionu – to nasz wspólny interes. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą nam poznać opinię na temat najważniejszych obszarów działania gmin wchodzących w skład porozumienia „G-7” oraz w skład LGD Zielona Dolina Odry i Warty i podjąć na ich podstawie decyzje związane […]

W dniach 10-15.01 praca zdalna

Szanowni Państwo, z powodów zdrowotnych biuro LGD w dniach 10-15.01 pracować będzie w trybie zdalnym. W przypadku protestów składanych ws naboru 2/2021 bardzo prosimy o wysyłkę pocztową. Treść protestu można skonsultować mailowo (fzdow@fzdow.pl) lub t…