zdow

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Górzyca, 18.04.2019 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, zgodnie z § 2. 1. 6 […]

„Pakiet dla miast średnich” – nowe nabory dla przedsiębiorców w ramach POIR w 2019 r.

20 lutego 2019 r. został ogłoszony konkurs dedykowany miastom średnim, a nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 25 marca do 8 maja 2019 r. Przedsiębiorcy inwestujący w miastach średnich województwa lubuskiego, szczególnie zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych (Słubice, Międzyrzecz, Świebodzin, Nowa Sól, Żary, Żagań oraz okoliczne gminy), mogą na nowych zasadach ubiegać się o dofinansowanie […]

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,w imieniu Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości pozyskania wsparcia przez lubuskie organizacje pozarządo…

Propozycje dla przedsiębiorców od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sfinansuj udział w targach zagranicznych – spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 3.3.3 POIR GO TO BRAND Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące działania, które odbędzie się w Warszawie we wtorek 5 marca 2019 r. Zaproszenie skierowane jest do mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorcą, którzy mają siedzibę lub oddział na terenie Polski, a […]

Chronimy Rozlewisko Kostrzyneckie i Starorzecze Siekierki

Od jesieni 2018 Fundacja w osobie Piotra Chary podjęła kroki mające na celu ustanowienie obrębu ochronnego ryb na Rozlewisku Kostrzyneckim i Starorzeczu Siekierki. Inicjatywa ta ma celu ochronę tarliska ryb oraz zapobieżenie regularnym wizytom człowieka (rybaków i wędkarzy) wiosną, kiedy pod wodą znajduje się niezwykle ważne siedlisko wielkopowierzchniowej, zalewowej łąki. Warunki te są niezbędne tysiącom

Dobre wieści z nad Odry

Kilka dni temu ogłoszono dobrą informację dla nadodrzańskiej przyrody.Od kilku miesięcy Prezes Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty uczestniczy w konsultacjach społecznych na temat przebudowy Odry (inwestorem są Wody Polskie, szczegóły w załączniku). W projekcie planowana jest budowa miejsc postojowych dla lodołamaczy i przebudowa nabrzeża Odry. Jedno z kilku miejsc postojowych wg projektu miało się

Zapytanie ofertowe / rozeznanie cenowe nr 02/R/2019

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w trybie rozeznania rynku poszukuje wykonawcy zadania „edukacja przyrodnicza” w projekcie „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa”  finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Opis przedmiotu zamówienia: Celem przeprowadzenia procedury jest rozeznanie cenowe usługi

Nowe godziny obsługi beneficjentów

Szanowni Państwo, w nadchodzących miesiącach zapraszamy do odwiedzin biura LGD w następujących terminach: PONIEDZIAŁEK w godzinach 9.00 – 15.00 WTOREK w godzinach 9.00 – 14.00 ŚRODA w godzinach 9.00 – 11.00 CZWARTEK w godzinach 9.00 – 14.00 PIĄTEK w godzinach 11.30 – 14.30 Możliwe jest również spotkanie w innych niż wyznaczone godziny po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerami […]