Autor: zdow

 • Wyniki naboru 1/2023

  Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 1/2023. W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy listy rankingowe:

 • Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 5/2023

  „Szlakiem dobrych praktyk PROW 2014-2020” – kampania informacyjno-promocyjna  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W dniu…

 • Harmonogram spotkań w gminach w celu konsultacji LSR na nową perspektywę finansową

  Harmonogram będzie uzupełniony o brakujące informacje z gminy Rzepin, Witnica i Słońsk na początku maja. Słubice Urząd Miejski, Słubice,        ul. Akademicka 1 10.05.2023godz. 11:00 Górzyca Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Górzyca,        ul. Polna 8/1 8.05.2023godz. 14:00 Cybinka Urząd Gminy, Cybinka,        ul. Szkolna 5 09.05.2023godz. 10:00 Rzepin Słońsk 16.05.2023 godz. 13:00 Witnica Kostrzyn nad Odrą Sala Konferencja, Urząd Miasta w…

 • Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia „Zielona Dolina Odry i Warty”

  Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Walnego Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia „Zielona Dolina Odry i Warty”, które odbędzie się w dniu 18.04.2023 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Centrum Spotkań Polsko – Niemieckich, ul. 1 Polna 8/1, 69-113 Górzyca.

 • Ogłoszenie o naborze nr 1/2023 -Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

  Górzyca, 07.04.2023 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, zgodnie z § 2. 1. 6…

 • NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE „NOWEFIO-LUBUSKIE LOKALNIE” EDYCJA 2023!!

  Stowarzyszenie LGD Miedzy Odrą a Bobrem oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego ROZPOCZYNA NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE „NOWEFIO-LUBUSKIE LOKALNIE” EDYCJA 2023!! Do zdobycia 6000 zł na działania społeczne lub rozwój młodej organizacji pozarządowej! Or…

 • Raport z ewaluacji LSR

  W drugiej połowie 2022 prowadzona była ewaluacja zewnętrzna efektów wdrażania LSR w naszym LGD. Poniżej zamieszczamy raport z badania.

 • Wizyta Studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego

  „Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w zrealizowała operację „ Wizyta Studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego”. Jednocześnie informujemy wszystkich o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW poprzez stronę www.ksow.pl „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi…

 • Stwórzmy razem nową strategię!

  Zapraszamy Mieszkańców na spotkania obszaru LGD konsultacyjne przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres finansowania 2021-2027, które odbędą się: – dnia 22 września 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Cybince ul. Szkolna 5 – dnia 3 października 2022 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy, ul. Polna 8/1 –…

 • Ankieta dotycząca działalności LGD

  Szanowni Państwo, udostępniamy link do ankiety ewaluacyjnej, która jest jednym z narzędzi oceniających realizację naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zapraszamy i zachęcamy do poświęcenia kilku minut na jej wypełnienie. https://lgd-sp.webankieta.pl/…