zdow

Wniosek o wpis do rejestru producentów ARiMR

Jednym z załączników do wniosku o przyznanie pomocy jest zaświadczenie o wpisie do rejestru producentów ARiMR a nadany w tej procedurze numer używany jest w całym procesie aplikacyjnym jako tzw. numer identyfikacyjny. Aby go zdobyć należy złożyć wniosek w biurze ARiMR. Poniżej prezentujemy ten wniosek wraz z instrukcją jego wypełniania.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Górzyca, 3.11.2021 Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2. 1. 2 a) rozporządzenia […]

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021 -Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Górzyca, 03.11.2021 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, zgodnie z § 2. 1. 6 […]

Spotkanie informacyjne przed naborami

Wszystkich zainteresowanych nadchodzącymi naborami wniosków zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10.11.2021 r. o g. 16:00 w Centrum Spotkań Polsko – Niemieckich w Górzycy (ul. Polna 8/1).

Znamy termin najbliższych naborów wniosków

Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie terminu naszych naborów. Odbędą się one w dniach 22.11-7.12.2021. Szczegóły naborów zostaną podane w ogłoszeniu o naborze, które pojawi się na naszej stronie w pierwszym tygodniu listopada.

W poszukiwaniu dobrych praktyk organizacjach pozarządowych, samorządach oraz winnicach w Gruzji

„Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w zrealizowała operację „ W poszukiwaniu dobrych praktyk organizacjach pozarządowych, samorządach oraz winnicach w Gruzji”. Jednocześnie informujemy wszystkich o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW poprzez stronę www.ksow.pl „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – […]

Aktualizacja karty oceny (3.1.1)

Szanowni Państwo, informujemy że zaktualizowana została karta oceny operacji dla działania polegającego na podejmowaniu działalności gospodarczej. Są to kryteria punktowe, na podstawie których wybierane będą operacje skierowane do dofinansowania w najbliższym naborze wniosków.

Aktualizacja karty oceny (3.1.1)

Szanowni Państwo, informujemy że zaktualizowana została karta oceny operacji dla działania polegającego na podejmowaniu działalności gospodarczej. Są to kryteria punktowe, na podstawie których wybierane będą operacje skierowane do dofinansowania w najbliższym naborze wniosków.

Sprawozdania za 2020 rok

Informujemy, że w zakładce O nas / sprawozdania udostępnione zostały sprawozdania organizacji za 2020 rok. Sprawozdania te, jako jednostka OPP zamieszczamy także na portalu https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Wyniki kampanii 1%

Z radością informujemy, że w wyniku kampanii 1% prowadzonej dzięki środkom przyznanym przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, w 2021 roku otrzymaliśmy ponad 15 tys. zł z tytułu 1%. Zwiększyła się także ilość naszych darczyńców – aż 31 podatników zezwoliło organom podatkowym przekazać swoje dane do naszej organizacji – jako osób