zdow

Uwaga beneficjenci naboru 1/2018

Szanowni Państwo, do biura LGD dotarła informacja, że niektórzy beneficjenci, których projekty zostały wybrane do dofinansowania otrzymali pismo z uwagami do wniosków wystosowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Wobec powyższego prosimy wszystkich Państwa o czujność w zakresie odbierania korespondencji poleconej pod adresem, który podali Państwo we wniosku. Z chwilą odbioru listu poleconego rozpoczyna się bieg […]

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów EFS

10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego. W listopadzie rusza rekrutacja grantobiorców w projekcie: „Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020 Jest to pierwszy tego rodzaju projekt […]

Podsumowanie sezonu 2018

Szanowni Państwo,z dumą prezentujemy wyniki kolejnego sezonu lęgowego w lokalizacjach objętych naszymi działaniami:

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie zaprasza

Szanowni Państwo, w imieniu LGD Bory Dolnośląskie zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie skierowanego do mieszkańców województwa lubuskiego w wieku 18-29 lat. Jeśli nie pracujesz, uczysz się zaocznie lub wieczorowo, to możesz otrzymać nawet do 3,5 tysiąca złotych na wybrany przez siebie kurs zawodowy, dodatkowo otrzymasz stypendium szkoleniowe w wysokości 1000 zł i płatny 3 […]

Dokumenty dla wnioskodawców w związku z RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a tym samym nowych obowiązków ciążących na administratorach danych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała nowe wzory dokumentów – klauzul informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wszyscy beneficjenci zobowiązani będą do złożenia klauzuli informacyjnej RODO_klauzule_19.2: – na etapie podpisania umowy o przyznanie pomocy – jeżeli projekty są obecnie w […]

Walne zebranie członków LGD

W dniu 28.06.2018 o godz. 10:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zielona Dolina Odry i Warty. Wobec tego, biuro LGD czynne będzie w tym dniu w godzinach 8:00 – 10:00.
Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy w innym terminie

Wyniki naboru 3/2018

Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 12.06.2018 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 3/2018 . W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy: 1. Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR 2. Listę operacji wybranych do dofinansowania 2/2018 3. Protokół z posiedzenia […]

Ruszył nabór wniosków na Lubuską Odnowę Wsi

Zarząd Województwa Lubuskiego, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 913), art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z […]

Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej, Gorzów Wlkp., 22.05.2018 r

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej, które odbędzie się 22 maja 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Gorzowie Wlkp. O spotkaniu Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na uruchomienie […]