LSR

Wyniki ankiety konsultacyjnej dot. zmian w LSR

Szanowni Państwo, w dniach 20.07 – 28.07.2017 prowadzone były konsultacje społeczne przy użyciu ankiety online. Dotyczyły one możliwych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. W ankiecie pytaliśmy o utrzymanie dotychczasowej relacji pomiędzy alokacją środków w działaniach dotyczących podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania już istniejącej.

Na pytanie o to jak powinna wyglądać alokacja w kolejnych naborach, zdecydowana większość odpowiedzi sugerowała przesunięcie wszystkich pozostałych środków na PODEJMOWANIE działalności gospodarczej:

Rozkład reprezentacji gmin wchodzących w skład LGD wyglądał następująco:

Natomiast reprezentowanego przez respondenta sektora następująco:

Wobec powyższego Lokalna Grupa Działania rozpoczyna procedurę zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z trybem zmiany opisanym w tekście strategii.

czytaj dalej...
zdowWyniki ankiety konsultacyjnej dot. zmian w LSR

Konsultacje dot. zmiany LSR

Szanowni Państwo, będąc na etapie podpisywania umów przez beneficjentów naboru 1/2017 i 2/2017 stoimy przed możliwością dokonania zmian w podziale środków na kolejne konkursy, zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem. Biuro LGD złożyło na ręce Zarządu LGD wniosek o zmianę LSR w zakresie wysokości środków na kolejne konkursy. Prosimy więc o poświęcenie 2 minut na wyrażenie swojego zdania na temat alokacji środków w kolejnych naborach wniosków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na rozwijanie działalności gospodarczej. Ankieta aktywna będzie przez  7 dni licząc od dnia następującego po opublikowaniu informacji o konsultacjach, tj. do 28.07.2017

czytaj dalej...
zdowKonsultacje dot. zmiany LSR

Konsultacje nowej wersji strategii

Szanowni Państwo, przedstawiamy zaktualizowaną wersję LSR. Prosimy o wniesienie ewentualnych uwag do jej treści w ciągu 7 dni, tj. do 1.06.2016 r. wysyłając uwagi na adres fzdow@fzdow.pl. Zmiany w strategii zostały wprowadadzone po zmianie alokacji środków przypadających na nasz LGD na mocy uchawały Zarządu Województwa Lubuskiego.

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOSC zmiana 24_05_2016

czytaj dalej...
zdowKonsultacje nowej wersji strategii

Podpisaliśmy umowę na wdrażanie LSR

Z wielką przyjemnością informujemy, że 20 maja mieliśmy zaszczyt w obecności Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna podpisać umowę na Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Na mocy tej umowy w najbliższych ponad 6 latach będziemy mogli dofinansowywać projekty sektorów: gospodarczego, JST oraz NGO. Łączna kwota, którą przekażemy naszym beneficjentom to ponad 8,5 zł. Pierwsze nabory planujemy otworzyć w IV kwartale 2016. W każdej z siedmiu gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania przed naborami będziemy organizować szkolenia z pisania wniosków. Wszystkie informacje o planowanych naborach będą dostępne na fb oraz naszej stronie: www.zdow.pl (zakładka: LEADER 2014 – 2020).

DSC06854 003 004 0005 Umowa Wdrażanie str 1 Umowa Wdrażanie str 2 Umowa Wdrażanie str 3 Umowa Wdrażanie str 4 Umowa Wdrażanie str 5 Umowa Wdrażanie str 6 Umowa Wdrażanie str 7 Umowa Wdrażanie str 8 Umowa Wdrażanie str 9 Umowa Wdrażanie str 10 Umowa Wdrażanie str 11 Umowa Wdrażanie str 12 Umowa Wdrażanie str 13 Umowa Wdrażanie str 14

harmonogram naborów 10_05_2016

czytaj dalej...
zdowPodpisaliśmy umowę na wdrażanie LSR

Zarząd Województwa wybrał LSR do realizacji

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że wśród 10 Lokalnych Strategii Rozwoju, które będą wdrażane w najbliższych latach w województwie lubuskim, znalazła się również ta, którą przygotowała Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty. Zgodnie z zapowiedziami Urzędu Marszałkowskiego, do końca maja podpiszemy umowę o dofinansowanie i będziemy mogli rozpocząć wdrażanie strategii. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam wypracować dokument, który spotkał się z przychylnością oceniających.

Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu na stronie UMWL: http://lubuskie.pl/news/18794/16/Prawie-28-mln-euro-dla-lubuskich-Lokalnych-Grup-Dzialania-i-Lokalnej-Grupy-Rybackiej/

czytaj dalej...
zdowZarząd Województwa wybrał LSR do realizacji

Lokalna Strategia Rozwoju

23.12.2015 złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Wniosek o wybór LGD do realizacji osi Leader w latach 2014-2020 zawierający Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Poniżej prezentujemy tekst strategii. Jednocześnie publikujemy statut LGD, wzór deklaracji członkowskiej,procedury przyznawania grantów oraz regulamin pracy rady projektowej. Statut i deklaracje to dokumenty, które obowiązują, natomiast procedury i strategia zostały złożone w ramach konkursu o wybór LGD i nie mają jeszcze ostatecznego charakteru.

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

procedura grantów

regulamin rady

STATUT_STOWARZYSZENIA_ZIELONA_DOLINA_ODRY_I_WARTY 05_03_2015

WZORY DEKLARACJI CZŁONKOWSKICH

czytaj dalej...
zdowLokalna Strategia Rozwoju

Konsultacje dokumenty Lokalna Strategia Rozwoju

Szanowni Państwo, publikujemy wersję Lokalnej Strategii Rozwoju uwzględniającą uwagi po spotkaniach ze społecznością LGD. Prosimy o nadsyłanie uwag do materiału najpóźniej do dnia 16.12.2015 g. 12:00 na adres mailowy: fzdow@fzdow.pl w tytule maila wpisując „konsultacje LSR” a w treści odnosząc się do zapisów strategii z zacytowanie i wskazaniem nr strony zapisu, do którego odnoszą się poszczególne uwagi.

Lokalna_Strategia_Rozwoju

czytaj dalej...
zdowKonsultacje dokumenty Lokalna Strategia Rozwoju

Przyjdź na konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju i zdecyduj jak będziemy dzielić pieniądze!

Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty z Górzycy, w najbliższej perspektywie finansowej będzie pełniła funkcję pośrednika w przekazywaniu środków unijnych w ramach osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Społeczność Kostrzyna nad Odrą, Słońska i Górzycy również będzie mogła skorzystać z tych środków, a przeznaczone one będą m.in. na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw oraz projekty społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Szczególnie ten drugi wątek może być interesujący dla lokalnych organizacji. Na konkursy dla organizacji LGD przeznaczy bowiem minimum 500 000 zł, w ramach naborów na projekty o wartości mniej więcej 10 – 15 tys. zł, które będą finansowane z góry w formie zaliczki.
Lokalna Strategia Rozwoju będzie m.in. zbiorem zasad i kryteriów, którymi kierować się będzie komisja wybierająca projekty. Te zasady i kryteria chcemy wypracować wspólnie z Państwem podczas konsultacji społecznych, które odbędą się 3.11.2015 w o godzinie 17:00 w Słońsku, 5.11.2015 r. o godzinie 17:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Fabrycznej 5 w Kostrzynie nad Odrą oraz 6.11.2015 o godzinie 17:00 w Górzycy.
Zapraszamy serdecznie!
czytaj dalej...
zdowPrzyjdź na konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju i zdecyduj jak będziemy dzielić pieniądze!