Nabory zakończone

Weryfikacja wniosków z naboru 2/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, dotarły do nas informacje, iż pierwsi beneficjenci w ramach ww naboru otrzymali już uwagi Urzędu Marszałkowskiego do swoich wniosków. Proces ten jest długotrwały, więc nie oznacza to, że każdy z Państwa w najbliższych dniach dostanie pismo, jednak prosimy o wzmożoną czujność dot. kontrolowania odebranych przez domowników listów. Bieg terminu na wprowadzenie poprawek liczy się bowiem od momentu odebrania listu.

Informujemy jednocześnie, że biuro LGD pomaga beneficjentom w przygotowaniu odpowiedzi. Na konsultacje z pracownikami biura prosimy umawiać się telefonicznie pod nr telefonów: 503 034 017 lub 534 85 85 65 lub mailowo:  fzdow@fzdow.pl lub k.duer@zdow.pl

czytaj dalej...
zdowWeryfikacja wniosków z naboru 2/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej

Zakończenie naboru 2/2019 i 3/2019

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 20.12.2019 zakończył się nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej. Wpłynęło łącznie 32 wnioski na sumę 2 540 000,00 zł. O wynikach oceny będziemy Państwa informować po posiedzeniu Rady Projektowej, nie wcześniej niż pod koniec stycznia 2020 roku.

W ramach naboru 3/2019 dotyczącego rozwijania niekomercyjnej infrastruktury został złożony jeden wniosek.

czytaj dalej...
zdowZakończenie naboru 2/2019 i 3/2019

Wyniki naboru 1/2019

Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 06.06.2019 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 1/2019 . W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania:

Informujemy także, że wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisma z informacją o wyniku oceny wraz z informacją dotyczącą procedury odwoławczej.

czytaj dalej...
zdowWyniki naboru 1/2019

Wyniki naboru 3/2018

Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 12.06.2018 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 3/2018 . W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy:

1. Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR
2. Listę operacji wybranych do dofinansowania 2/2018
3. Protokół z posiedzenia Rady Projektowej w dniu 12.06.2018
4. Rejestr interesów członków Rady Projektowej

Informujemy także, że wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisma z informacją o wyniku oceny wraz z informacją dotyczącą procedury odwoławczej.

czytaj dalej...
zdowWyniki naboru 3/2018

Posiedzenie Rady Projektowej

Szanowni Państwo, informujemy, iż posiedzenie Rady Projektowej związane z oceną wniosków w ramach naboru 1/2018 odbędzie się 10.05.2018. W związku z powyższym biuro LGD będzie tego dnia nieczynne. Do 17.05.2018 opublikowane zostaną listy rankingowe oraz protokół z posiedzenia rady. Do wszystkich wnioskodawców najpóźniej 17.05.2018 wysłane zostaną listy polecone informujące o wynikach naboru i procedurze odwoławczej.

czytaj dalej...
zdowPosiedzenie Rady Projektowej

Wyniki naboru 2/2017 po rozpatrzeniu protestu.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego protestu nr 2/2017/16 oraz ponownej jego oceny przez Radę Projektową Stowarzyszenia Zielona Dolina Odry i Warty, uległy zmianie listy wybranych i niewybranych operacji do dofinansowania.

  1. Lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze 2/2017
czytaj dalej...
zdowWyniki naboru 2/2017 po rozpatrzeniu protestu.

Wyniki naboru 3/2017

Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 09.05.2017 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 3/2017 . W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy:
1. Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem, LSR i PROW w naborze 3/2017
2. Listę operacji wybranych do dofinansowania 3/2017
3. Protokół z posiedzenia Rady Projektowej w dniu 09.05.2017
4. Rejestr interesów członków Rady Projektowej

Informujemy także, że wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisma z informacją o wyniku oceny wraz z informacją dotyczącą procedury odwoławczej.

czytaj dalej...
zdowWyniki naboru 3/2017

Nabór 3/2017 zakończony

Informujemy, że w ramach naboru 3/2017 wpłynęło 11 wniosków. Planowane posiedzenie Rady Projektowej oceniającej wnioski odbędzie się w dniu 09.05.2017. Listy rankingowe zostaną opublikowane do 16.05.2017. Wszyscy beneficjenci otrzymają pisma informujące o wynikach wyboru. Wnioski, które znajdą się na listach do dofinansowania, zostaną przekazane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do dalszej oceny. Przypominamy, że wszystkie koszty oraz działania wymienione w Państwa wnioskach mogą
być realizowane dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Beneficjenci, których wnioski nie znajdą się na listach rankingowych będą mieli możliwość złożenia PROTESTU do oceny. Termin i forma protestu zostanie opisana w korespondencji.

Jednocześnie informujemy, że w związku z uwzględnieniem Protestu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Rada Projektowa na posiedzeniu w dniu 09.05.2017 będzie rozpatrywać ponownie wniosek nr 2/2017/16.

czytaj dalej...
zdowNabór 3/2017 zakończony