Kategoria: Nabory zakończone

 • Wyniki naboru 1/2023

  Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 1/2023. W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy listy rankingowe:

 • Informacja ws protestów do naboru 2/2021

  Informujemy, że posiedzenie Rady Projektowej do oceny protestów w ramach naboru 2/2021 odbyło się w dniu 16.02.2022. Z powodu braku kworum niezbędnego do podejmowania prawomocnych uchwał zostało zamknięte bez oceny protestów. Powodem braku kworum była…

 • Nabór 2/2021 informacja po przeliczeniu kursu euro

  Informujemy, że w ramach naboru 2/2021 roku po przeliczeniu kursu euro w limicie do dofinansowania znajdą się kolejne wnioski. W załączeniu publikujemy roboczą techniczną listę wniosków wybranych do dofinansowania po przeliczeniu kursu euro:

 • Wyniki naborów 1/2021 i 2/2021

  Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 1/2021 oraz 2/2021. W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy listy rankingowe: Informujemy także, że w tym tygodniu wysłane zostaną do wszystkich wnioskodawców pisma z informacją o wyniku oceny wraz z informacją dotyczącą procedury…

 • Weryfikacja wniosków z naboru 2/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej

  Szanowni Państwo, dotarły do nas informacje, iż pierwsi beneficjenci w ramach ww naboru otrzymali już uwagi Urzędu Marszałkowskiego do swoich wniosków. Proces ten jest długotrwały, więc nie oznacza to, że każdy z Państwa w najbliższych dniach dostanie pismo, jednak prosimy o wzmożoną czujność dot. kontrolowania odebranych przez domowników listów. Bieg terminu na wprowadzenie poprawek liczy…

 • Zakończenie naboru 2/2019 i 3/2019

  Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 20.12.2019 zakończył się nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej. Wpłynęło łącznie 32 wnioski na sumę 2 540 000,00 zł. O wynikach oceny będziemy Państwa informować po posiedzeniu Rady Projektowe…

 • Wyniki naboru 1/2019

  Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 06.06.2019 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 1/2019 . W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania: Informujemy także, że wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisma z informacją o wyniku oceny wraz z informacją dotyczącą procedury odwoławczej.

 • Wyniki naboru 3/2018

  Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 12.06.2018 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 3/2018 . W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy: 1. Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR 2. Listę operacji wybranych do dofinansowania 2/2018 3. Protokół z posiedzenia…

 • Posiedzenie Rady Projektowej

  Szanowni Państwo, informujemy, iż posiedzenie Rady Projektowej związane z oceną wniosków w ramach naboru 1/2018 odbędzie się 10.05.2018. W związku z powyższym biuro LGD będzie tego dnia nieczynne. Do 17.05.2018 opublikowane zostaną listy rankingowe ora…

 • Wyniki naboru 2/2017 po rozpatrzeniu protestu.

  W związku z pozytywnym rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego protestu nr 2/2017/16 oraz ponownej jego oceny przez Radę Projektową Stowarzyszenia Zielona Dolina Odry i Warty, uległy zmianie listy wybranych i niewybranych operacji do dofinansowania. Lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze 2/2017