Kategoria: Nabory

  • Nabór 2/2017

    Górzyca, 22.12.2016 Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2017 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Rozwijanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2. 1. 2 c)

  • Nabór 1/2017

    Górzyca, 22.12.2016 Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2017 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2. 1. 2 a)

  • Informacje o naborach

    Szanowni Państwo, pierwsze ogłoszenie o naborach wniosków dla przedsiębiorców planowane jest jeszcze przed 23 grudnia 2016 roku.