AKTUALNOŚCI

Bieżące sprawy - ostatnie wydarzenia

Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia „Zielona Dolina Odry i Warty”

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Walnego Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia „Zielona Dolina Odry i Warty”, które odbędzie się w dniu 22.09.2021 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Centrum Spotkań Polsko – Niemieckich w Górzycy ul. Polna 8/1.

czytaj dalej...
zdowWalne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia „Zielona Dolina Odry i Warty”

Planowane w 2021 roku nabory

W planach LGD Zielona Dolina Odry i Warty jest ogłoszenie w 2021 roku jeszcze dwóch naborów wniosków:

– 1. Podejmowanie działalności gospodarczej oraz

– 2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Termin naborów oraz kwota alokacji nie są jeszcze znane. Wszystkie nowe informacje pojawiać się będą w aktualnościach naszej strony internetowej.

Istnieje możliwość zapoznania się z aktualnie obowiązującą dokumentacją aplikacyjną (wniosek, biznesplan) na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-premie (dla działania 2 : https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3)

czytaj dalej...
zdowPlanowane w 2021 roku nabory

Nowy projekt Fundacji

Z radością informujemy, iż wkrótce rozpocznie się realizacja nowego projektu Fundacji. Zgodnie z listą rankingową https://www.gov.pl/attachment/b6058a00-bca8-4832-be25-e9c2fab5a0cf naborów wniosków obszarze Środowisko w Programie Środowisko Energia i Zmiany Klimatu finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 nasza Fundacja będzie jednym z 10 podmiotów realizujących zadania w ramach obszaru tematycznego „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami”. Pozyskanie dofinansowania było możliwe m.in. dzięki pracy fundraisera zatrudnionego w naszej organizacja w ramach projektu „Wyspy Życia” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. #PROOwZielonejDolinie.

Nowy projekt skupia się przede wszystkim na utworzeniu odpowiednich siedlisk na dwóch działkach należących do Fundacji. Szczegóły projektu przedstawimy niebawem, gdy tylko zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Odtwarzanie Mokradeł”.

Listy_rankingowe_Środowisko
czytaj dalej...
zdowNowy projekt Fundacji

Wizyta studyjna w LGD Województwa Świętokrzyskiego

W dniach 9-11 czerwca 2021r. przedstawiciele LGD oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym pn. „Wizyta studyjna w LGD Województwa Świętokrzyskiego” gdzie zaprezentowano dobre praktyki na przykładzie podmiotów z terenu lgd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Prezentacja dobrych praktyk obejmowała:

·         wizytę w  Winnicy nad Źródłem prowadzoną przez pana Piotra Wino, gdzie odbył się wykład na temat przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz procesie pozyskiwania środków na rozwój działalności poprzez  stworzenie kompleksowej oferty enoturystycznej przy wykorzystaniu zbudowanego budynku rekreacyjnego z podpiwniczeniem do produkcji wina gronowego wraz z wyposażeniem i sprzętem. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

·         Zwiedzanie Zamku Krzyźtopór , który był beneficjentem projektu pn. „Bliżej przeszłości Zamku Krzyżtopór”,  realizowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt został zrealizowany w 2010 r.  W ramach środków zakupiono zbroje rycerskie oraz  VII – wieczne stroje z epoki (dam dworu oraz szlachciców) dla pracowników Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

·         Zwiedzanie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, miejsca o charakterze turystyczno – edukacyjno – rekreacyjnym, które pozwala przenieść się turystom w czasy pierwszych osadników Gór Świętokrzyskich. W obiekcie jego „mieszkańcy” – stała grupa aktorska wciela się w postaci ze średniowiecza tak, by odwiedzający mogli „namacalnie” poznać specyfikę życia w ówczesnej epoce. Jest to samorządowa instytucja kultury pod nazwą Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, która była beneficjentem działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry

·         spotkanie z przedstawicielami LGD województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiej Sieci LGD oraz dyskusja dotycząca  założeń programowych do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027r.

Zdobyte podczas wizyty studyjnej kontakty oraz wiedza na temat rozwiązań w zakresie założeń programowych do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027  a także poznanie doświadczeń w zakresie współpracy promocji i propagowania LGD

jako podmiotu mającego znaczenie w rozwoju regionu przełożą się na rozwój obszarów wiejskich w woj.lubuskim.

Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

czytaj dalej...
zdowWizyta studyjna w LGD Województwa Świętokrzyskiego

II rekrutacja do projektu pt. Własna firma- start dla młodych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło ogłosiło  II rekrutację do projektu pt.  Własna firma- start dla młodych – w ramach Osi Priorytetowej:  I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem wraz z partnerem projektu LGD Zielone Światło planuje objąć wsparciem 70 osób, mieszkańców województwa lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, uczestnikiem projektu może zostać osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę lub umowę cywilno–prawną i    utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 – i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostaje poza rynkiem pracy.

W I naborze formularzy rekrutacyjnych zrekrutowanych zostało 45 osób. 

W związku z realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem projektem „Własna firma – start dla młodych”  ponownie  zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa oraz prosimy o rozpowszechnianie informacji o prowadzonym projekcie. Być może Państwo lub ktoś z Państwa otoczenia będzie mógł otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Szczegóły dotyczące projektu zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: 


http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,680,wlasna-firma-start-dla-mlodych.html

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się natomiast pod adresem: 

http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,686,rekrutacja-do-projektu.html

czytaj dalej...
zdowII rekrutacja do projektu pt. Własna firma- start dla młodych

Działaj Lokalnie – konkurs dla organizacji i grup nieformalnych

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum ze Słubic prowadzi nabór wniosków w programie dotacyjnym Działaj Lokalnie. W konkursie można ubiegać się o 6 000 zł na kilkumiesięczne projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz swojej lokalnej społeczności. Termin naboru upływa 31.05. Startować mogą organizacje i grupy nieformalne m.in. z terenu objętego działaniami naszej LGD. Więcej szczegółów na stronie Fundacji: http://fundacjacp.org/slider/nabor-dzialaj-lokalnie/

czytaj dalej...
zdowDziałaj Lokalnie – konkurs dla organizacji i grup nieformalnych

Film o wyspach życia

Wielkimi krokami zbliża się kolejny sezon lęgowy na Wyspach Życia. Tymczasem przedstawiamy film, który powstał jako podsumowanie poprzednich lat. Przygotowaliśmy go w ramach zakończonego i rozliczonego już projektu „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko #POIS przy współpracy z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Pokaż mniej

czytaj dalej...
zdowFilm o wyspach życia