AKTUALNOŚCI

Bieżące sprawy - ostatnie wydarzenia

REKRUTACJA DO PROJEKTU „WŁASNA FIRMA – START DLA MŁODYCH”

W imieniu organizatorów konkursu informujemy, że rekrutacja uczestników do projektu pt. „Własna firma – start dla młodych”  będzie trwała w okresie:

od 07.04.2021 r. od godz. 9:00 do dnia 26.04.2021 r. do godz. 15:00.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie w wyznaczonym terminie formularza rekrutacyjnego (wraz z załącznikiem nr 10 do Regulaminu rekrutacji uczestników).

Formularz rekrutacyjny można złożyć osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub emailową. Sposób złożenia dokumentów reguluje § 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu. 

Masz szansę otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł wraz ze wsparciem pomostowym przez okres 6 m-cy w kwocie do 1 700,00 zł. 

Dokumenty do pobrania na stronie:

http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,686,rekrutacja-do-projektu.html

czytaj dalej...
zdowREKRUTACJA DO PROJEKTU „WŁASNA FIRMA – START DLA MŁODYCH”

Wieści z przygotowań do nowego sezonu

Pracujemy właśnie na wyspach pływających w Chlewicach. Przesuwamy je bliżej wysp naturalnych: Czarnej i Białej (było o tej koncepcji na filmiku o pracach wodnobłotnych w Chlewicach z sierpnia 2020). Bliskość naturalnych wysepek pozwoli przetrwać większej liczbie podlotów z wysp pływających, które ucząc się latać wypadają za wyspę.A skoro je przesuwamy to jest okazja na wymianę podłoża!Na jedną z nich sypniemy kilka ton świeżego piaseczku (zwyczajowo pomoże w tym Pan Zbyszek, właściciel pobliskiej kopalni żwiru).Druga wyspa została już zaaranżowana (i to pieknie!) dla śmieszek, które kochają badyle i urozmaiconą nawierzchnię. Wiola z Anią zadbały o ich dobre samopoczucie podczas wysiadywania i odchowu lęgu. Poza tym wyczyściliśmy pas wokół krawędzi wysp. Pozbawione podłoża są jedynymi obszarami na wyspie, które pozostaną bez gniazd, przez co będą spokojnym miejscem dla podrastających piskląt (te pasy bez gniazd pełnią funkcję „przedszkola”).Ponadto czystość tego pasa jest warunkiem właściwej pracy ruchomych ścianek bocznych (otwieranych dla zagniazdowników właściwych, których pisklęta muszą po wykluciu szybko opuścić wyspę pływająca by samodzielnie szukać pożywienia na brzegu). Z takimi wieściami pozdrawiamy entuzjastów Wysp Życia 😊👍😊

Na wyspach pracują eksperci i wolontariusze Fundacji – zatrudnieni i wspierani w ramach #PROOwZielonejDolinie „Wyspy Życia” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

czytaj dalej...
zdowWieści z przygotowań do nowego sezonu

WŁASNA FIRMA – Start dla młodych

to projekt skierowany do ludzi młodych, zamieszkujących województwo lubuskie, chcących założyć własną działalność gospodarczą. Szczegółowe informacje podane są na plakacie. W imieniu realizatorów projektu zapraszamy zainteresowanych do udziału i kontaktu z:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem
ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór
tel. 68 3201355, 603 505 517
startdlamlodych.lgd@gmail.com
www.miedzyodraabobrem.pl

lub

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło
ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 530 310 888
startdlamlodych.lgd@gmail.com
www.lgdzs.pl

czytaj dalej...
zdowWŁASNA FIRMA – Start dla młodych

Aneks do umowy, uwzględniający przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.), Samorząd Województwa informuje o możliwości podpisania aneksu do umowy, uwzględniającego przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

http://prow.lubuskie.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1744

czytaj dalej...
zdowAneks do umowy, uwzględniający przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Co się zmieniło w rozporządzeniu

Informowaliśmy o zmianie rozporządzenia dot. wdrażania LSR . Jakie są kluczowe zmiany w nowej wersji rozporządzenia? Po pierwsze zmienione został czas obowiązywania warunków przyznania pomocy określonych w paragrafie 5 (dot. podlegania ubezpieczeniom społecznym lub utrzymywaniu zatrudnienia). Aktualnie, zgodnie z paragrafem 27 ten okres wynosi „łącznie co najmniej dwa 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej”. Zniesiony został zatem warunek ciągłości tych dwóch zobowiązań, co w praktyce umożliwia zawieszanie działalności gospodarczej w trakcie trwania umowy.

Druga istotna zmiana to zupełne zniesienie obowiązku osiągnięcia min. 30% planowanej w BP sprzedaży. Ten element nie będzie już przedmiotem kontroli po 12 miesiącach od wypłaty II transzy.

Pełna treść aktu prawnego do zobaczenia tutaj: link

czytaj dalej...
zdowCo się zmieniło w rozporządzeniu

Weryfikacja wniosków z naboru 2/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, dotarły do nas informacje, iż pierwsi beneficjenci w ramach ww naboru otrzymali już uwagi Urzędu Marszałkowskiego do swoich wniosków. Proces ten jest długotrwały, więc nie oznacza to, że każdy z Państwa w najbliższych dniach dostanie pismo, jednak prosimy o wzmożoną czujność dot. kontrolowania odebranych przez domowników listów. Bieg terminu na wprowadzenie poprawek liczy się bowiem od momentu odebrania listu.

Informujemy jednocześnie, że biuro LGD pomaga beneficjentom w przygotowaniu odpowiedzi. Na konsultacje z pracownikami biura prosimy umawiać się telefonicznie pod nr telefonów: 503 034 017 lub 534 85 85 65 lub mailowo:  fzdow@fzdow.pl lub k.duer@zdow.pl

czytaj dalej...
zdowWeryfikacja wniosków z naboru 2/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej

Aktualizacja rozporządzenia dot. wdrażania działania 19.2

Szanowni Państwo, zarówno przyszli jak i aktualni beneficjenci programu – informujemy, że w dniu 10.09.2020 r. w życie weszło zmienione rozporządzenie regulujące zasady przyznawania i rozliczania pomocy. Wprowadzone zostały znaczące zmiany w zakresie zobowiązań, które przyjmują na siebie beneficjenci. Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 zostały one złagodzone. Prosimy o zapoznanie się z zapisami rozporządzenia: http://prow.zdow.pl/wp-content/uploads/2020/09/Rozporzadzenie-19.2-wersja-od-10.09.2020.pdf

czytaj dalej...
zdowAktualizacja rozporządzenia dot. wdrażania działania 19.2