AKTUALNOŚCI

Bieżące sprawy - ostatnie wydarzenia

Informacja dla beneficjentów

Informujemy, że w najbliższym naborze w ramach działania „Podejmowanie działalności gospodarczej” w celu uzyskania punktów za kryterium dotyczące długości zamieszkania na obszarze LGD będzie trzeba dostarczyć przynajmniej dwa dokumenty, w tym jedno z:
1. dowód osobisty (z adresem zameldowania)
2. zaświadczenie z Urzędu Gminy z adresem i okresem zameldowania
3. pierwsza strona ostatniego złożonego PIT wraz z potwierdzeniem złożenia.

Powyższe wymogi zostaną wprowadzone przez LGD w celu ograniczenia ryzyka ubiegania się dofinansowanie przez osoby nie będące w rzeczywistości mieszkańcami gmin objętych działaniem naszej LGD. Informujemy jednocześnie, że wszystkie wnioski oraz dokumenty, które będą wzbudzały podejrzenie nadużyć, będą zgłaszane do Instytucji Wdrażającej oraz Instytucji Zarządzającej Program Leader.

Wprowadzenie ww. zapisów zostało spowodowane licznymi próbami wyłudzeń środków UE przez beneficjentów w ramach naborów realizowanych przez Lokalne Grupy Działania w Polsce. Głównym problemem stały się wnioski składane przez beneficjentów, którzy nie są mieszkańcami LGD.

Za utrudnienia przepraszamy oraz zapraszamy do składania wniosków przez mieszkańców gmin: Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Słońsk, Słubice oraz Witnica.

czytaj dalej...
zdowInformacja dla beneficjentów

Potwierdzanie miejsca zamieszkania

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami cytujemy instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, w której wyjaśniono jakie dokumenty należy przedstawić w celu udowodnienia miejsca zamieszkania na terenie LGD: „Po 31.12.2017 r., w celu potwierdzenia adresu miejsca zamieszkania podmiotu – należy przedstawić: – pierwszą stronę zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37), zawierającą adres zamieszkania (kopia) wraz z potwierdzeniem złożenia zeznania w formie prezentaty urzędu skarbowego pieczęć, albo urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów, albo zaświadczeniem z urzędu skarbowego potwierdzającym fakt złożenia zeznania – kopia; albo – wystawione na podmiot i jego adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne. Kopie ww. dokumentów mogą być zanonimizowane w zakresie danych zbędnych w procesie weryfikacji, tj. danych innych niż adres zamieszkania i dane identyfikacyjne podmiotu. Załącznik ten jest obowiązkowy dla wszystkich podmiotów” LGD będzie przyjmowała również dokumenty: - adres zameldowania na pobyt stały potwierdzonego wpisem w dowodzie osobistym (jeżeli wpis w tym zakresie jest aktualny), lub - adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy potwierdzonego w zaświadczeniu z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku, gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 212, z późn. zm.), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku)czytaj dalej...
zdowPotwierdzanie miejsca zamieszkania

Spotkania informacyjne zakończone – materiały do pobrania

Szanowni Państwo, 12.02.2018 odbyły się ostatnie spośród zaplanowanych spotkań informacyjnych przed najbliższymi naborami dla kandydatów na przedsiębiorców. Dziękujemy za Państwa obecność oraz zadane pytania. Poniżej zamieszczamy do pobrania prezentację,, która była wyświetlana podczas spotkań oraz kartę oceny punktowej wniosków (załącznik nr 5c kryteria_3_1_1). Informujemy także, że w najbliższym czasie planujemy zamieszczenie ogłoszenia o naborze na naszej stronie internetowej. W ogłoszeniu zawarte będą wszystkie niezbędne informacje oraz obowiązujące w naborze wzory dokumentów aplikacyjnych. Na dziś dzień można te dokumenty pobrać ze strony ARiMR:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

Przypominamy także, że aby móc ubiegać się o dofinansowanie w nadchodzących naborach beneficjenci muszą posiadać nr identyfikacyjny ARIMR. Aby go uzyskać należy złożyć wniosek w biurze powiatowym ARIMR.

Załączamy wzór wniosku: Wniosek o wpis do ewidencji producentow ARiMR

czytaj dalej...
zdowSpotkania informacyjne zakończone – materiały do pobrania

III Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek

Już 21 kwietnia 2018 roku w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (woj. opolskie) odbędzie się już III edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek. Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego, jednak w tym roku dodatkową kategorią są kościoły.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz galeria zamków, pałaców, dworków i kościołów na III Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek już są dostępne na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/731/miedzynarodowy-festiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek.html
Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej:
Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza.
czytaj dalej...
zdowIII Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek

Informacje o podpisaniu umów

Szanowni Państwo,
dziękujemy za nadesłane oferty w ramach rozeznań cenowych prowadzonych przez Fundację. Informujemy, że Zarząd Fundacji podjął decyzję o podpisaniu umów z:
1.Rozeznanie rynku nr 04/R/2017 (obsługa księgowa) – Beata Małachowska, Słubice
2.Rozeznanie rynku nr 03/R/2017 (odłów gatunków inwazyjnych) – Aktywni 365 Janusz Mazurek, Kostrzyn nad Odrą

czytaj dalej...
zdowInformacje o podpisaniu umów

Spotkania informacyjne dot. naborów

Szanowni Państwo, w pierwszej połowie lutego odbędzie się szereg spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów naszych najbliższych naborów (druga połowa marca). Szczególnie gorąco zachęcamy do udziału kandydatów na przedsiębiorców, bo to do nich w głównej mierze skierowane będzie spotkanie.czytaj dalej...
zdowSpotkania informacyjne dot. naborów

Informacja dot. naboru wniosków

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Zielona Dolina Odry i Warty” informuje, że planuje w marcu 2018 przeprowadzić nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów w ramach przedsięwzięcia „Podejmowanie działalności gospodarczej”. Ogłoszenie o naborze wraz z dokładną data oraz wszystkimi aplikacyjnymi dokumentami zostanie opublikowana od 14 do 30 dni przed rozpoczęciem biegu naboru.

Niemniej zamieszczamy aktualnie obowiązujące: wniosek oraz biznes plan. W przypadku braku zmian ww dokumentów przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” do dnia ogłoszenia o naborze te dokumenty będą obowiązywały w marcowym naborze.

 1. wniosek
 2. instrukcja do wniosku
 3. biznes plan
 4. biznes plan tabele finansowe
 5. informacje pomocnicze do biznes planu
czytaj dalej...
zdowInformacja dot. naboru wniosków