Rusza nowa edycja programu LEADER

Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty z Górzycy rozpoczyna nową edycję programu Leader. Do rozdysponowania jest ponad 8 mln zł na działania rozwijające obszary wiejskie. W nowej perspektywie główny akcent położono na rozwijanie i zakładanie działalności gospodarczej przez osoby zamieszkujące i działające na obszarze Lokalnej Grupy Działania (czyli gmin Cybinka, Słubice, Rzepin, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Słońsk i Witnica). Pierwsze nabory Zielona Dolina ogłosi jesienią tego roku.

SONY DSCStowarzyszenie kontynuuje misję Lokalnej Grupy Działania, która funkcjonowała jako Fundacja na podobnym obszarze w poprzedniej perspektywie finansowej. Zdobyte w poprzednich edycjach doświadczenie oraz włączenie lokalnej społeczności, pozwoliło przygotować Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która przeszła pozytywną weryfikację w samorządzie województwa i została zatwierdzona do realizacji. W strategii uwzględniono główne cele, które Lokalna Grupa Działania będzie realizować przeznaczając środki na konkursy dotacji. Ostatecznymi odbiorcami środków mają być mieszkańcy regionu i to oni, zgodnie z założeniami programu, kreować i realizować będą dofinansowane projekty.

 

Dla kogo środki?

Ponad połowa pieniędzy przeznaczona zostanie dla przedsiębiorców – zarówno tych już działających jak i tych, którzy zamierzają dopiero otworzyć firmy – szacujemy, że dofinansujemy około 30 – 40 podmiotów, z czego połowa to będą nowo powstałe firmy – opowiada Leonard Pietrow, pracownik biura LGD. Istniejące firmy, na rozwój swojej działalności będą mogły uzyskać maksymalnie 300 000 zł, podczas gdy nowo powstające mogą liczyć na dotacje w wysokości od 70 do 90 000 zł. – Wysokość dotacji uzależniona będzie m.in. od branży, w której przedsiębiorcy będą się poruszać. otwarcie-stadionu-w-SlonskuW strategii wyznaczyliśmy kilka bardziej kapitałochłonnych typów przedsięwzięć, które mogą liczyć na wyższe dofinansowanie – dopowiada Karol Duer, który również pracuje w LGD.
Kolejną znaczącą grupą beneficjentów są lokalne samorządy – rozeznaliśmy plany i potrzeby samorządów na etapie tworzenia strategii i na podstawie zebranego materiału wydzieliliśmy część budżetu na inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturalną, edukacyjną lub drogową. Jakie inwestycje ostatecznie wybiorą samorządy okaże się na etapie konkursu – wyjaśniają pracownicy biura.
Jednak największą nowością w programie Leader będą konkursy grantowe, do których zaproszone zostaną lokalne organizacje pozarządowe. Na czym polega nowość? W odróżnieniu od poprzedniej edycji programu Leader organizacje mogą liczyć na finansowanie w formie grantu a nie refundacji. Ponadto ciężar organizacji i rozstrzygnięcia konkursu został scedowany na Lokalną Grupę Działania (która do tej pory tylko pośredniczyła pomiędzy beneficjentami a Urzędem Marszałkowskim), co powinno znacznie skrócić czas rozpatrywania wniosków.
ZDOWOrganizacje pozarządowe będą mogły liczyć na nieco ponad pół miliona złotych na działania niekomercyjne o charakterze dobra wspólnego społeczności, w których działają. Biuro LGD w najbliższych latach ogłosi trzy konkursy, które są odpowiedzią na zdiagnozowane mocne i słabe strony regionu oraz jego szanse rozwojowe.

Pierwszy dotyczyć będzie przyrody – Mieszkańcy wszystkich gmin zgodnie uznali, że przyroda jest jednym z najważniejszych zasobów LGD przy jednocześnie największej wrażliwości na psucie przez nieodpowiedzialne postępowanie ludzi. Wzrost zaangażowania mieszkańców w ochronę lokalnej przyrody (konkurs „ZIELONA Dolina Odry i Warty”) sprawi, że współodpowiedzialność za jego stan przypadnie większej ilości podmiotów, co podniesie też świadomość społeczną.

Drugi konkurs to „Nasze miejsca”, którego celem jest stworzenie możliwości współpracy mieszkańców przy realizacji projektów służących danej społeczności. W praktyce sprowadza się to do wszelkich inicjatyw związanych z zagospodarowaniem ważnych dla mieszkańców przestrzeni publicznych, remontem i wyposażeniem obiektów użyteczności publicznej, rewitalizacją terenów zdegradowanych czy też tworzeniem nowych miejsc służących aktywności społecznej.

46-e1422878727860Trzeci konkurs dla organizacji pozarządowych to „Nasze produkty znad Odry i Warty”. Jego celem jest umożliwienie organizacjom pozarządowym z terenu LGD podjęcia inicjatyw rozwijających lokalną tożsamość, w postaci własnych produktów rozumianych bardzo szeroko (kulinaria, rzemiosło, sztuka, turystyka, edukacja) oraz nadawanie miejscowościom sprofilowanego charakteru. Istotnym elementem tego konkursu będzie wzrost potencjału lokalnych społeczności w postaci doposażenia organizacji pozarządowych w niezbędny sprzęt, który umożliwi rozwijanie wypracowanego produktu w przyszłości.

Kiedy konkursy?

Biuro nowej edycji programu Leader uruchomiono na początku czerwca. Pierwsze nabory przewidziane są na jesień 2016, kiedy to zaprosimy do współpracy przedsiębiorców i kandydatów na stanie się biznesmenami. Jesienią też ruszy pierwszy konkurs dla organizacji pozarządowych – dotyczący przyrody – tłumaczy Piotr Chara, dyrektor Biura LGD i prezes stowarzyszenia.

Jak dobrze przygotować wniosek i gdzie uzyskać więcej informacji?

Wszystkie nabory to konkursy – oznacza to, że żaden z wniosków nie ma zapewnionej dotacji. Środki otrzymują bowiem te projekty, które są najlepsze w opinii niezależnej rady projektowej. Oprócz samego pomysłu liczy się również umiejętność zmieszczenia bogatych i porywających wizji w sztywne ramy i tabelki excela. Wnioski o dotacje muszą być nie tylko przemyślane, ale także dobrze uzasadnione i przygotowane. Dlatego Zielona Dolina Odry i Warty zachęca wszystkich zainteresowanych do kontaktu z biurem LGD. Pracownicy biura nieodpłatnie świadczą doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie i skompletowania wszystkich niezbędnych załączników. Biuro mieści się przy ul. 1 Maja 1B w Górzycy i udziela porad w dni powszednie w godzinach 10-14. Zachęca również do kontaktu telefonicznego i mailowego. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.prow.zdow.pl


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: