Dokumenty aplikacyjne

Prezentujemy dokumenty, które stanowić będą podstawę aplikacji o środki w ramach programu LEADER, oraz wzory ramowe umów dotacji. Dokumenty podzieliliśmy na te, które dotyczą samorządów (cel nr 1), firm zaczynających działalność oraz firm, które działalność będą rozwijać (cel nr 3).

Organizacje Pozarządowe prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości, zanim zaprezentujemy pełny komplet dokumentów konkursowych. Jednocześnie informujemy, że szczegółowych informacji na temat przedstawionej dokumentacji biuro LGD będzie udzielać dopiero, gdy przejdzie szkolenie w tym zakresie. Pierwsze nabory zostaną ogłoszone dopiero po wspomnianym szkoleniu, aby pracownicy biura udzielali precyzyjnych i właściwych odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania.

Cel 1 – JST Cel 3 – zakładanie firm Cel 3 – rozwój firm Umowy
1.INSTRUKCJA DO WNIOSKU O PLATNOSC
2.INSTRUKCJA DO WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
3.WNIOSEK O PLATNOSC pdf
4.WNIOSEK O PLATNOSC edytowalny
5.wniosek o przyznanie pomocy pdf
6.wniosek o przyznanie pomocy edytowalny

1.BIZNES PLAN pdf
2.BIZNES PLAN edytowalny
3.WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY edytowalny
4.WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY pdf
5.WNIOSEK O PLATNOSC edytowalny
6.WNIOSEK O PLATNOSC pdf
7.INSTRUKCJA DO WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY pdf
8.INSTRUKCJA DO WNIOSKU O PLATNOSC edytowalny

1.wniosek o przyznanie pomocy edytowalny
2.wniosek o przyznanie pomocy pdf
3.INSTRUKCJA DO WNIOSKU O PRZYZNANIE PLATNOSCI
4.WNIOSEK O PLATNOSC edytowalny
5.WNIOSEK O PLATNOSC pdf
6.INSTRUKCJA DO WNIOSKU O PLATNOSC
7.Oswiadczenie o wielkosci pb edytowalny
8.Oswiadczenie o wielkosci pb pdf
9.Zasady wyp oswiadczenia o wielkosci pb
10.BIZNES PLAN rozwoj firm pdf
11.BIZNES PLAN rozwoj firm edytowalny

1.BIZ_umowa_PREMIA
2.JST_umowa_OPERACJA
3.NGO_umowa_GRANT
4.NGO_zal_1_do_umowy_GRANT 5.zal_1_do_umowy
6.zal_2_do_umowy
7.zal_3_do_umowy
8.zal_4_do_umowy
9.zal_5_do_umowy

Opublikowano

w

,

przez

Tagi: