Finansowanie wyprzedzające dla JST

Szanowni Państwo, w imieniu BGK informujemy, że JST (gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów) i lokalne grupy działania mogą już składać w oddziałach Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020. Uzyskane w ten sposób wsparcie z budżetu państwa przeznaczone jest na finansowanie kosztów kwalifikowalnych projektów, co bezpośrednio wpływa na szybszą realizację projektów unijnych.Szczegóły: komunikat-2016-08-ruszyl-nowy-program-pozyczek-prow


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: