Zmiany planowanych terminów naborów

Informujemy, że obowiązują nowe planowane terminy naborów. Zmieniono planowane terminy dla konkursów dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych:

1.1.1 Budowa, przebudowa lub wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej lub drogowej.
marzec 2017 (alokacja 875 000 euro). Kluczowi beneficjenci – Jednostki Samorządu Terytorialnego

2.1.1 Konkurs grantowy „Nasze produkty znad Odry i Warty”
II półrocze 2017 (alokacja 17 500 euro). Kluczowi beneficjenci – organizacje pozarządowe

2.1.2 Konkurs grantowy „Nasze miejsca”
II półrocze 2017 (alokacja 62 500 euro). Kluczowi beneficjenci – organizacje pozarządowe

2.1.3 Konkurs grantowy „ZIELONA Dolina Odry i Warty”
II półrocze 2017 (alokacja 45 000 euro). Kluczowi beneficjenci – organizacje pozarządowe

3.1.1 Tworzenie przedsiębiorstw
styczeń 2017 (alokacja 500 000 euro)
3.2.1 Rozwój przedsiębiorstw
styczeń 2017 (alokacja 600 000 euro)

4.1.1 Marketing lokalnych walorów turystycznych
1 nabór II półrocze 2017 (alokacja 20 000 euro)
2 nabór II półrocze 2018(alokacja 17 500 euro)


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: