Wyniki naborów 1/2017 i 2/2017

Listy rankingowe zostaną opublikowane do 20.02.2017. Wszyscy beneficjenci otrzymają pisma informujące o wynikach wyboru. Wnioski, które znajdą się na listach do dofinansowania, zostaną przekazane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do dalszej oceny. Przypominamy, że wszystkie koszty oraz działania wymienione w Państwa wnioskach mogą być realizowane dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Beneficjenci, których wnioski nie znajdą się na listach rankingowych będą mieli możliwość złożenia PROTESTU do oceny. Termin i forma protestu zostanie opisana w korespondencji.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: