Formularz umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy został opublikowany

Szanowni Państwo, ARiMR przy akceptacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowała formularz umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy. Dokument ten wykorzystywany będzie podczas naborów na projekty grantowe dla organizacji pozarządowych.  Ten dokument, oraz pozostałe opublikowane wcześniej wzory znaleźć można na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html w sekcji „III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych”


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: