Nowelizacja rozporządzenia dot. wdrażania LSR

Szanowni Państwo, kluczowym aktem prawnym regulującym zasady przyznawania dotacji przez Lokalne Grupy Działania jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Informujemy, że w sierpniu 2017 weszła w życie nowelizacja tego rozporządzenia. Ogłoszony akt zmieniający rozporządzenie dostępny jest tutaj: link.

Treść zmienianego rozporządzenia dostępna jest tutaj: link

Gdy tylko pojawi się tekst ujednolicony rozporządzenia zamieścimy do na naszej stronie internetowej.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: