Informacja dot. naboru wniosków

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Zielona Dolina Odry i Warty” informuje, że planuje w marcu 2018 przeprowadzić nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów w ramach przedsięwzięcia „Podejmowanie działalności gospodarczej”. Ogłoszenie o naborze wraz z dokładną data oraz wszystkimi aplikacyjnymi dokumentami zostanie opublikowana od 14 do 30 dni przed rozpoczęciem biegu naboru.

Niemniej zamieszczamy aktualnie obowiązujące: wniosek oraz biznes plan. W przypadku braku zmian ww dokumentów przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” do dnia ogłoszenia o naborze te dokumenty będą obowiązywały w marcowym naborze.

  1. wniosek
  2. instrukcja do wniosku
  3. biznes plan
  4. biznes plan tabele finansowe
  5. informacje pomocnicze do biznes planu

Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi: