Spotkanie informacyjne „Fundusze dla organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej” – Górzyca, 07.06.2019 r

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszeniem Zielona Dolina Odry i Warty, zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej, które odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w godzinach 11:30-14:30 w Górzycy.

O
spotkaniu

Spotkanie skierowane
jest do organizacji pozarządowych oraz innych organizacji pożytku publicznego.

Podczas spotkania
przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości wsparcia działań
realizowanych przez organizacje pozarządowe, zarówno ze środków europejskich,
jak i krajowych. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną
dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne dofinansowanie oraz krajowe środki.
Ponadto spotkanie z przedstawicielami NGO’s i społeczności lokalnej
dotyczyć będzie otwartego konkursu ofert w ramach działania na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich „Lubuska Odnowa wsi”, wynikającego z „Programu współpracy
Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”. Omówiony
zostanie również wzór oferty na realizację zadania publicznego.

Spotkanie
odbędzie się 7 czerwca w godzinach 11:30-14:30
w Górzycy w Centrum
Spotkań Polsko-Niemieckich, ul. Polna 8/1, 69-113 Górzyca.

Więcej
informacji

Osoby zainteresowane
prosimy o wypełnienie formularza poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 6 czerwca
2019 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem
Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem
telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377.

Istnieje możliwość
zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony
internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/-/spotkanie-informacyjne-fundusze-dla-organizacji-pozarzadowych-i-spolecznosci-lokalnej-w-gorzycy

O udziale w spotkaniu
decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu
jest bezpłatny.

Serdecznie
zapraszamy!


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: