Nowy wzór informacji z realizacji biznesplanu/po realizacji operacji wraz z instrukcją

W związku z zakończeniem prac nad aktualizacją formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji oraz formularza Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji, zamieszczamy nowe wersje tych dokumentów. Przekazywane dokumenty uwzględniają uwagi Samorządów Województw zgłoszone podczas spotkania koordynacyjnego Zespołu roboczego ds. PROW przy Konwencie Marszałków RP (8-10 maja 2019r. Pawłowice).

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone na stronie:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Opublikowano

w

,

przez

Tagi: