Konkursu logo i hasło MT-SE publikacja wyników

Celem Konkursu było uzyskanie projektu graficznego loga i hasła promocyjnego będącego symbolem wspólnego projektu, które będą elementem oficjalnej identyfikacji wspólnym dla wszystkich partnerów. Powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa dokonała oceny kierując się następującymi kryteriami: oryginalność, czytelność, funkcjonalność, nawiązanie do historii obszaru, tradycji, kultury oraz przyrody. Zaprezentowano 5 prac konkursowych, które wcześniej zostały wyłonione przez poszczególnych partnerów projektu współpracy spośród zgłoszeń, które wpłynęły do każdego z nich.

Mamy zaszczyt oraz przyjemność ogłosić, iż laureatem konkursu na główne logo i hasło promocyjne projektu współpracy „Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzeów” został Pan

LESZEK WŁODKOWSKI-MOSZEJ,

za pracę konkursową złożoną do „Lidera Pojezierza”.

Gratulujemy!

Gratulujemy także laureatom wybranym przez poszczególnych partnerów projektu. Prace konkursowe w załączniku:

Wszystkim, którzy złożyli swoje prace serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Konkurs na logo i hasło promocyjne  został zorganizowany w ramach realizacji Projektu współpracy pn. „Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzeów” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Opublikowano

w

,

przez

Tagi: