Aneks do umowy, uwzględniający przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.), Samorząd Województwa informuje o możliwości podpisania aneksu do umowy, uwzględniającego przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

http://prow.lubuskie.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1744


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: