W poszukiwaniu dobrych praktyk organizacjach pozarządowych, samorządach oraz winnicach w Gruzji

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w zrealizowała operację „ W poszukiwaniu dobrych praktyk organizacjach pozarządowych, samorządach oraz winnicach w Gruzji”. Jednocześnie informujemy wszystkich o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW poprzez stronę www.ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zadanie współfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W poszukiwaniu dobrych praktyk organizacjach pozarządowych, samorządach oraz winnicach w Gruzji

„Celami wizyty studyjnej w Gruzji było „przenikanie kultur polskiej i gruzińskiej”, wymiana doświadczeń, „podpatrywanie” dobrych praktyk w ramach działań realizowanych przez Samorządy oraz Organizacje pozarządowe w Gruzji, nawiązanie kontaktów w dobrze prosperujących winnicach i winiarniach, a także poznanie doświadczeń w zakresie współpracy partnerskiej wielu podmiotów na rzecz społeczności lokalnej..”

„Przewidywane efekty: Przekazanie wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń grupie 20 uczestników”


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: