Kategoria: LSR

 • Nowa wersja regulaminu rady projektowej i załączników

  Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania „Zielona Dolina Odry i Warty” publikuje aktualny Regulamin Rady Projektowej wraz z załącznikami. Nowe wersje dokumentów pobrać można w zakładce DOKUMENTY oraz pod poniższym linkiem: Regulamin Rady P…

 • Nowa wersja Lokalnej Strategii Rozwoju

  Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Zielona Dolina Odry i Warty” publikuje aktualną Strategię Rozwoju Lokalnego. Aktualny tekst strategii dostępny jest w zakładce DOKUMENTY oraz pod poniższym linkiem: Tekst strategii &…

 • Wyniki ankiety konsultacyjnej dot. zmian w LSR

  Szanowni Państwo, w dniach 20.07 – 28.07.2017 prowadzone były konsultacje społeczne przy użyciu ankiety online. Dotyczyły one możliwych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. W ankiecie pytaliśmy o utrzymanie dotychczasowej relacji pomiędzy alokacją środków w działaniach dotyczących podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania już istniejącej. Na pytanie o to jak powinna wyglądać alokacja w kolejnych naborach, zdecydowana…

 • Konsultacje dot. zmiany LSR

  Szanowni Państwo, będąc na etapie podpisywania umów przez beneficjentów naboru 1/2017 i 2/2017 stoimy przed możliwością dokonania zmian w podziale środków na kolejne konkursy, zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem. Biuro LGD złożyło na ręce Zarządu LGD wniosek o zmianę LSR w zakresie wysokości środków na kolejne konkursy. Prosimy więc o poświęcenie 2 minut na wyrażenie swojego…

 • Konsultacje nowej wersji strategii

  Szanowni Państwo, przedstawiamy zaktualizowaną wersję LSR. Prosimy o wniesienie ewentualnych uwag do jej treści w ciągu 7 dni, tj. do 1.06.2016 r. wysyłając uwagi na adres fzdow@fzdow.pl. Zmiany w strategii zostały wprowadadzone po zmianie alokacji środków przypadających na nasz LGD na mocy uchawały Zarządu Województwa Lubuskiego. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOSC zmiana 24_05_2016

 • Podpisaliśmy umowę na wdrażanie LSR

  Z wielką przyjemnością informujemy, że 20 maja mieliśmy zaszczyt w obecności Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna podpisać umowę na Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Na mocy tej umowy w najbliższych ponad 6 latach będziemy mogli dofinansowywać projekty sektorów: gospodarczego, JST oraz NGO. Łączna kwota, którą przekażemy naszym beneficjentom to ponad 8,5 zł. Pierwsze nabory planujemy otworzyć

 • Zarząd Województwa wybrał LSR do realizacji

  Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że wśród 10 Lokalnych Strategii Rozwoju, które będą wdrażane w najbliższych latach w województwie lubuskim, znalazła się również ta, którą przygotowała Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty. Zgodnie z zapowiedziami Urzędu Marszałkowskiego, do końca maja podpiszemy umowę o dofinansowanie i będziemy mogli rozpocząć wdrażanie strategii. Dziękujemy wszystkim, którzy

 • Lokalna Strategia Rozwoju

  23.12.2015 złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Wniosek o wybór LGD do realizacji osi Leader w latach 2014-2020 zawierający Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Poniżej prezentujemy tekst strategii. Jednocześnie publikujemy statut LGD, wzór deklaracji członkowskiej,procedury przyznawania grantów oraz regulamin pracy rady projektowej. Statut i deklaracje to dokumenty, które obowiązują, natomiast procedury i strategia zostały złożone w ramach

 • Konsultacje dokumenty Lokalna Strategia Rozwoju

  Szanowni Państwo, publikujemy wersję Lokalnej Strategii Rozwoju uwzględniającą uwagi po spotkaniach ze społecznością LGD. Prosimy o nadsyłanie uwag do materiału najpóźniej do dnia 16.12.2015 g. 12:00 na adres mailowy: fzdow@fzdow.pl w tytule maila wpisując „konsultacje LSR” a w treści odnosząc się do zapisów strategii z zacytowanie i wskazaniem nr strony zapisu, do którego odnoszą się poszczególne uwagi.

 • Przyjdź na konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju i zdecyduj jak będziemy dzielić pieniądze!

  Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty z Górzycy, w najbliższej perspektywie finansowej będzie pełniła funkcję pośrednika w przekazywaniu środków unijnych w ramach osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Społeczność Kostrzyna nad Odrą, Słońska i Górzycy również będzie mogła skorzystać z tych środków, a przeznaczone one będą m.in. na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw oraz