Kategoria: Nabory aktualne

 • Ogłoszenie o naborze nr 1/2023 -Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

  Górzyca, 07.04.2023 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, zgodnie z § 2. 1. 6…

 • Wyniki naboru 2/2021 po protestach

  Szanowni Państwo, publikujemy zestaw dokumentów związanych z wynikami naboru 2/2021 uwzględniających wyniki protestów złożonych do biura LGD: W najbliższych dniach do wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli protest wysłane zostaną pisma z informacją o wyborze oraz z załączonymi uchwałami, na podstawie których dokonano ponownej oceny wniosków.

 • Ogłoszenie o naborze nr 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej

  Górzyca, 3.11.2021 Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2. 1. 2 a) rozporządzenia…

 • Ogłoszenie o naborze nr 1/2021 -Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

  Górzyca, 03.11.2021 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, zgodnie z § 2. 1. 6…

 • Ogłoszenie o naborze 3/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

  Górzyca, 22.11.2019 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, zgodnie z § 2. 1. 6…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej

  Górzyca, 20.11.2019 Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2. 1. 2 a) rozporządzenia…

 • Ogłoszenie o naborze nr 1/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

  Górzyca, 18.04.2019 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, zgodnie z § 2. 1. 6…

 • Dokumenty dla wnioskodawców w związku z RODO

  W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a tym samym nowych obowiązków ciążących na administratorach danych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała nowe wzory dokumentów – klauzul informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wszyscy beneficjenci zobowiązani będą do złożenia klauzuli informacyjnej RODO_klauzule_19.2: – na etapie podpisania umowy o przyznanie pomocy – jeżeli projekty są obecnie w…

 • Ogłoszenie o naborze nr 3/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

  Górzyca, 20.04.2018 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej , zgodnie z § 2. 1.…

 • Wyniki naboru 2/2018

  Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 29.03.2018 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 2/2018 . W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy: 1. Listę operacji wybranych do dofinansowania 2/2018 2. Protokół z posiedzenia Rady Projektowej w dniu 29.03.2018 3. Rejestr interesów…