Kategoria: Wyniki naborów

 • Wyniki naboru 1/2023

  Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 1/2023. W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy listy rankingowe:

 • Wyniki naboru 2/2021 po protestach

  Szanowni Państwo, publikujemy zestaw dokumentów związanych z wynikami naboru 2/2021 uwzględniających wyniki protestów złożonych do biura LGD: W najbliższych dniach do wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli protest wysłane zostaną pisma z informacją o wyborze oraz z załączonymi uchwałami, na podstawie których dokonano ponownej oceny wniosków.

 • Nabór 2/2021 informacja po przeliczeniu kursu euro

  Informujemy, że w ramach naboru 2/2021 roku po przeliczeniu kursu euro w limicie do dofinansowania znajdą się kolejne wnioski. W załączeniu publikujemy roboczą techniczną listę wniosków wybranych do dofinansowania po przeliczeniu kursu euro:

 • Wyniki naborów 1/2021 i 2/2021

  Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 1/2021 oraz 2/2021. W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy listy rankingowe: Informujemy także, że w tym tygodniu wysłane zostaną do wszystkich wnioskodawców pisma z informacją o wyniku oceny wraz z informacją dotyczącą procedury…

 • Wyniki naborów nr 2/2019 i 3/2019

  Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 2/2019 oraz 3/2019. W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy:1. Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem, LSR i PROW w naborze 2/20192. Listę operacji wybranych do dofinansowania 2/20193. Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem, LSR i…

 • Wyniki naboru 1/2019

  Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 06.06.2019 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 1/2019 . W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania: Informujemy także, że wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisma z informacją o wyniku oceny wraz z informacją dotyczącą procedury odwoławczej.

 • Wyniki naboru 3/2018

  Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 12.06.2018 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 3/2018 . W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy: 1. Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR 2. Listę operacji wybranych do dofinansowania 2/2018 3. Protokół z posiedzenia…

 • Wyniki naboru nr 1/2018

  Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 10.05.2018 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 1/2018. W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy: 1. Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem, LSR i PROW w naborze 1/2018 2. Listę operacji wybranych do dofinansowania 1/2018 3.…

 • Wyniki naboru 2/2017 po rozpatrzeniu protestu.

  W związku z pozytywnym rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego protestu nr 2/2017/16 oraz ponownej jego oceny przez Radę Projektową Stowarzyszenia Zielona Dolina Odry i Warty, uległy zmianie listy wybranych i niewybranych operacji do dofinansowania. Lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze 2/2017

 • Wyniki naboru 3/2017

  Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 09.05.2017 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 3/2017 . W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy: 1. Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem, LSR i PROW w naborze 3/2017 2. Listę operacji wybranych do dofinansowania 3/2017…