[rev_slider onas]

GDZIE DZIAŁAMY?

Choć niektóre projekty realizujemy w najdalszych krańcach Europy najczęściej obszarem naszych działań jest zachodnia Polska, zwłaszcza, użyta w nazwie organizacji, (Zielona) Dolina Odry i Warty.

Przedsięwzięcia związane z inicjatywami gospodarczymi zwykle ograniczają się do siedmiu gmin północnozachodniej części województwa lubuskiego: Witnicy, Kostrzyna nad Odrą, Słońska, Górzycy, Rzepina, Słubic i Cybinki. W ramach współpracy z sąsiadami pojawiamy się także u nich.
Drobne inicjatywy jak i duże projekty związane z ochroną i popularyzacją świata przyrody wykraczają znacznie poza wspomniany wyżej obszar. W tej tematyce poruszamy się głównie po Dolinie Dolnej Warty, Środkowym Nadodrzu i Dolnej Odrze. Niektóre z działań dotyczą innych części kraju i Europy.KIM JESTEŚMY?

Grupą entuzjastów badających, podziwiających i opiewających urodę i bogactwo swej małej ojczyzny.

Zrzeszyliśmy się w jedną organizację – Fundację Zielonej Doliny Odry i Warty – w 2006 roku jako wynik kilku oddolnych inicjatyw, w czasie których „odkryliśmy” nieznane dotąd szanse na rozwój regionu. Po raz pierwszy bowiem zebrano w syntetycznej formie wiedzę znaną dotąd wąskim grupom, często pojedynczym badaczom i entuzjastom regionu. Zebrane dane zaskakiwały swym bogactwem, urodą, różnorodnością tematyczną oraz – co bardzo istotne – rysującą się szansą na rozwój regionu.
Początkowo szeregi Fundacji zasilały w większości osoby zorientowane na zgłębianie wiedzy, ochronę i popularyzację walorów przyrodniczych i walorów historycznych ziem nad Odrą i Wartą. Następnie, kiedy pojawiła się perspektywa rozwoju regionu oparta na tej wiedzy skład organizacji poszerzył się o inne organizacje społeczne, kolejne osoby fizycznych i instytucje samorządowe. Z czasem, kiedy rozwój gospodarczy stał się jedną z istotniejszych gałęzi działań Fundacji poszerzył się udział sektora gospodarczego. Dla formalnych wymogów jednego z projektów założyliśmy w 2009 roku Stowarzyszenie, które funkcjonuje obok Fundacji, nosząc bliźniaczą nazwę „Zielona Dolina Odry i Warty”CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Zakres inicjatyw podejmowanych przez Zieloną Dolinę Odry i Warty dotyczy głównie dwóch, w pewnym stopniu pokrewnych, obszarów tematycznych.

Pierwszy z nich dotyczy podniesienia jakości życia mieszkańców i inicjowania rozwoju gospodarczego regionu. Poza drobnymi inicjatywami działania te dotyczą realizacji kilku znaczących w swej skali projektów. Najpierw, od 2006 roku, były to działania związane z realizacją programu Unii Europejskiej o nazwie Leader+. Organizacja stała się wówczas i jest do dziś Lokalną Grupą Działania (LGD). Zajęła się jej administracją i realizacją następujących po sobie projektów. Kontynuacją „Leadera+” był od 2009 roku jako Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w skrócie PROW, z budżetem na lata 2007-2013. Następnie PROW na lata 2014-2020. W zakładce PROW znajdą Państwo informacje (archiwalne i bieżące) dotyczące realizowanych przez nas projektów z programu Leader oraz PROW.


stopka_leader-3

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju

otwarcie-stadionu-w-Slonsku


Drugi obszar tematyczny dotyczy ochrony czynnej, monitoringu i popularyzacji walorów przyrodniczych wraz z popularyzacją problematyki ochrony przyrody. Początkowo działania z tego zakresu tematycznego dotyczyły głównie drobnych społecznych przedsięwzięć z zakresu ochrony czynnej lęgowisk ptaków oraz popularyzacji walorów przyrodniczych regionu (prezentacje w szkołach, bibliotekach, PTTK i innych NGO oraz druk publikacji). Od 2006 roku współuczestniczymy w nowatorskim, międzynarodowym przedsięwzięciu „Rybitwy Europy – Podniebne Gracje”. Później, od 2013 roku, podjęliśmy realizację znaczącego w skali kraju projektu z zakresu ochrony czynnej ptaków wodnych i błotnych finansowanego z funduszy EOG i fundusze norweskich. W jego ramach podjęliśmy współpracę z podmiotami gospodarczymi i samorządami. Od marca 2017 roku działania te kontynuujemy i rozszerzamy ich skalę dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2.4.1) dla projektu „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa”. Ponadto na bieżąco monitorujemy cenne siedliska przyrodnicze, uczestniczymy w konsultacjach społecznych związanych z inicjatywami wpływającymi na środowisko, wspieramy samorządy w opiniowaniu inwestycji itp..
Prezentację różnorodności i skali działań związanych z tym obszarem tematycznym zamieściliśmy na podstronie OCHRONA PRZYRODY.Bieżące działania projektowe oraz inne ważniejsze wydarzenia związane z naszą działalnością publikujemy w zakładce AKTUALNOŚCI.

Dzięki współpracy z wybitnymi specjalistami i entuzjastami regionu udało nam się zgromadzić cenną i niepublikowaną dotąd wiedzę. Jej atrakcyjną dla turystów część, w syntetycznym ujęciu prezentujemy w zakładce INFO TURYSTYCZNE. Znacznie szerszą część zebranych danych, pogrupowanych tematycznie lub geograficznie postanowiliśmy opublikować. Tytuły, podstawowe informacje oraz możliwość ich otrzymania lub zakupu znajduje się w SKLEPIKU.

Jeśli jednak wszystkie informacje, zamieszczone na naszych stronach internetowych czy też w dedykowanych publikacjach, okazały się nie wystarczające, udostępniona zakładka KONTAKT pozwoli Państwu na szybkie odszukanie bezpośredniego kontaktu do naszego biura.


zdowO nas