AKTUALNOŚCI

Wizyta Studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego

„Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w zrealizowała operację „ Wizyta Studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego”.

Jednocześnie informujemy wszystkich o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW poprzez stronę www.ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zadanie współfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Wizyta Studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego

„Celami wizyty studyjnej w było „Celami wizyty studyjnej będzie „podpatrywanie” dobrych praktyk w ramach działań realizowanych przez LGD z województwa podkarpackiego, nawiązanie kontaktów w celu wypracowywania modelowych rozwiązań w zakresie założeń programowych do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 poprzez udział w wizycie studyjnej a także poznanie doświadczeń w zakresie współpracy promocji i propagowania LGD jako podmiotu mającego znaczenie w rozwoju regionu i promocji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

„Przewidywane efekty: Przekazanie wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń w grupie 20 uczestników z województwa lubuskiego.

Spotkanie z przedstawicielami z podkarpackimi LGD .

Zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie realizacji projektów dofinasowanych w ramach EFRROW.

czytaj dalej...
zdowWizyta Studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego

Stwórzmy razem nową strategię!

Zapraszamy Mieszkańców na spotkania obszaru LGD konsultacyjne przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres finansowania 2021-2027, które odbędą się:

– dnia 22 września 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Cybince ul. Szkolna 5

– dnia 3 października 2022 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy, ul. Polna 8/1

– dnia 11.10.2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Rzepinie, ul. Plac Ratuszowy 1

(terminy kolejnych spotkań uzupełnimy w późniejszym czasie)

Miej swój wkład w rozwój obszaru w kolejnych latach. Weź udział w warsztatach poświęconych analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LSR, celów strategii, w tym celów końcowych oraz planowanych działań w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

czytaj dalej...
zdowStwórzmy razem nową strategię!

Konsultacje społeczne strategii „G-7”

W dniu 15.09.2022 rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7” na lata 2022 – 2030”. Konsultacje prowadzi Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty na zlecenie Gminy Słubice – lidera partnerstwa G-7.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową poświęconą konsultacjom – http://przyroda.zdow.pl/konsultacje/

Konsultacje trwać będą do 20.10.2022. Zapraszamy do wyrażania swoich opinii.

Artykuł Konsultacje społeczne strategii „G-7” pochodzi z serwisu Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty.

czytaj dalej...
FZDOWKonsultacje społeczne strategii „G-7”

Prace przywracające funkcjonalność nieużytkowanym stawom hodowlanym na kompleksie „Dargomyśl”

W ramach projektu Odtwarzanie Mokradeł wyłoniliśmy wykonawcę prac w lokalizacji „Dargomyśl”. Zadanie składa się z trzech części:

  1. Wykoszenie porastających stawy trzcin na powierzchni około 2,6 ha (zadanie to należy wykonać w najpóźniej do 20 września – to ważne ze względu na biologiczny cykl tej rośliny) (fot.1)
  2. Odtworzenie wierzchniej warstwy grobli stawowych o długości grobli 1007 mb., szerokość grobli 6 metrów (wysokość od podstawy 3 m.). W zakres tego zadania wchodzi w kolejności prac: 1) usunięcie roślinności na całej długości i szerokości grobli (wykoszenie roślinności zielnej oraz około 130 m3 zakrzewień), 2) usunięcie 65 mb grobli działowych (szerokość grobli 6 metrów, wysokość od podstawy 3 m) (fot 2). Urobek z usuwanych grobli zostanie zwieziony we wskazane miejsce na dystansie kilkuset metrów. Część pozyskanego urobku zostanie wykorzystana do prac opisanych w punkcie II.3. 3) niwelacja nierówności wierzchniej warstwy grobli (uzupełnienie ubytków, wyrw, załatanie bocznych dziur), poprzez nałożenie warstwy urobku, wyrównanie, uformowanie całości w groblę, utwardzenie zagęszczarką. Urobek do wykonania tego zadania będzie dostępny jako efekt realizacji zadania nr II.2. (fot 3, 4 i 5)4) montaż 100 mb. siatki uniemożliwiającej przekop przez groblę ssakom. Siatka ma zostać zainstalowana we wskazanych przez zamawiającego miejscach narażonych na tego rodzaju aktywność zwierząt.
  3. Odtworzenie wierzchniej warstwy grobli drogowej (dojazdowej) o długości grobli 280 mb., szerokość grobli 6 metrów. W zakres tego działania wchodzi niwelacja nierówności wierzchniej warstwy grobli (uzupełnienie ubytków, wyrw, załatanie bocznych dziur) poprzez nałożenie warstwy urobku, wyrównanie, nadanie kształtu, utwardzenie zagęszczarką. Urobek do wykonania tego zadania będzie dostępny jako efekt realizacji zadania nr II.2 (fot 6).

Wykonawcą zadania została firma „Minerały” sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą. Prace zostały rozpoczęte od pierwszego etapu zadania.

Artykuł Prace przywracające funkcjonalność nieużytkowanym stawom hodowlanym na kompleksie „Dargomyśl” pochodzi z serwisu Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty.

czytaj dalej...
FZDOWPrace przywracające funkcjonalność nieużytkowanym stawom hodowlanym na kompleksie „Dargomyśl”

Prace ziemne w Dargomyślu – zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w postępowaniu o zamówienie na Prace przywracające funkcjonalność nieużytkowanym stawom hodowlanym na kompleksie „Dargomyśl” w ramach projektu Odtwarzanie Mokradeł. Postępowanie prowadzone jest na platformie baza konkurencyjności pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120661

Artykuł Prace ziemne w Dargomyślu – zapytanie ofertowe pochodzi z serwisu Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty.

czytaj dalej...
FZDOWPrace ziemne w Dargomyślu – zapytanie ofertowe

Nowe wersje wniosków o płatność

Informujemy, że od 4.07 obowiązują nowe wersje wniosków o płatność. W przypadku premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej wniosek można pobrać tutaj: http://prow.zdow.pl/wp-content/uploads/2022/07/WOP_Premie_19_2_5z.zip

Dla pozostałych operacji obowiązują następujące wzory: http://prow.zdow.pl/wp-content/uploads/2022/07/WOP_Inneiwlasne_19_2_5z.zip

czytaj dalej...
zdowNowe wersje wniosków o płatność

Odtwarzanie mokradeł

Mokradła bez najmniejszej przesady można nazwać „śródlądową rafą koralową” . Różnorodność gatunków, ich zagęszczenie, barwy i formy tętniącego tam życia słusznie nasuwają owe skojarzenie.
Dzieje się tak dlatego, iż płytka, szybko nagrzewająca się woda należy do najbardziej produktywnych ekosystemów, zdolnych wyżywić wielkie koncentracje dużych organizmów zwierzęcych. Największe bogactwo dotyczy ryb, płazów i ptaków. Jak w żadnym innym siedlisku wnętrza kontynentu spotkać tu można wielkie skupiska gatunków znajdujących odpoczynek, stołówkę podczas migracji, przybywających na rozród czy koncentrujących się by przezimować.
Miejsca te należą dziś jednak do skrajnie nielicznych, człowiek bowiem meliorując, budując wały i pompownie od stuleci zamieniał mokradła w pola, łąki i osady. Do tego od kilkunastu lat doszło kolejne, niszczycielskie zagrożenie. Skutkiem ciepłych zim (efekt zmian klimatycznych) wiosną brakuje wody by te ostatnie płycizny mogły istnieć. Dochodzi do dramatu gwałtownego obniżenia powierzchni i terminu utrzymywania się wody na rozlewiskach.
Sytuacja jest trudna i nie sposób powstrzymać skutków zmian. Niemniej celowymi działaniami można choć w części im zapobiec. Mając doświadczenie z kilku analogicznych działań Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty od roku 2022 realizuje (finansowany ze środków EEG) projekt „odtworzenie mokradeł”. Na dwóch typach gruntów: nieużytkowanych rybackich stawach i nadrzecznej łące łęgowej, o łącznej powierzchni 22,5 ha, zostaną utworzone rozległe płycizny. W pierwszym przypadku poprzez regulację poziomu lustra wody a w drugim poprzez wymodelowanie powierzchni łąki w utrzymująca wodę nieckę. Działania te pomogą utworzyć ginące siedlisko cyklicznie poddawane płytkiemu zalewowi wód rzecznych.
Dbajmy i cieszmy się pięknem świata przyrody.

Artykuł Odtwarzanie mokradeł pochodzi z serwisu Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty.

czytaj dalej...
FZDOWOdtwarzanie mokradeł

Wizyta Studyjna w LGD Województwa Lubuskiego

„Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w zrealizowała operację „ Wizyta Studyjna w LGD Województwa Lubuskiego”.

Jednocześnie informujemy wszystkich o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW poprzez stronę www.ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AADBCBB9D99F41B2951BFCF939F08DA1.png

Zadanie współfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Wizyta Studyjna w LGD Województwa Lubuskiego”

„Celami wizyty studyjnej w było „Celami wizyty studyjnej będzie „podpatrywanie” dobrych praktyk w ramach działań realizowanych przez LGD z województwa zachodniopomorskiego, nawiązanie kontaktów w celu wypracowywania modelowych rozwiązań w zakresie założeń programowych do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 poprzez udział w wizycie studyjnej a także poznanie doświadczeń w zakresie współpracy promocji i propagowania LGD jako podmiotu mającego znaczenie w rozwoju regionu i promocji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

„Przewidywane efekty: Przekazanie wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń w grupie 20 uczestników z województwa lubuskiego.

Spotkanie z przedstawicielami z zachodniopomorskimi LGD .

Zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie realizacji projektów dofinasowanych w ramach EFRROW.

czytaj dalej...
zdowWizyta Studyjna w LGD Województwa Lubuskiego

Wyniki naboru 2/2021 po protestach

Szanowni Państwo, publikujemy zestaw dokumentów związanych z wynikami naboru 2/2021 uwzględniających wyniki protestów złożonych do biura LGD:

W najbliższych dniach do wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli protest wysłane zostaną pisma z informacją o wyborze oraz z załączonymi uchwałami, na podstawie których dokonano ponownej oceny wniosków.

czytaj dalej...
zdowWyniki naboru 2/2021 po protestach