AKTUALNOŚCI

Bieżące sprawy - ostatnie wydarzenia

NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE „NOWEFIO-LUBUSKIE LOKALNIE” EDYCJA 2023!!

Stowarzyszenie LGD Miedzy Odrą a Bobrem oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego ROZPOCZYNA NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE „NOWEFIO-LUBUSKIE LOKALNIE” EDYCJA 2023!!

Do zdobycia 6000 zł na działania społeczne lub rozwój młodej organizacji pozarządowej!

Organizatorzy czekają na projekty do 27 MARCA!

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: https://lubuskielokalnie.fam.org.pl

czytaj dalej...
zdowNABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE „NOWEFIO-LUBUSKIE LOKALNIE” EDYCJA 2023!!

Zapraszamy do licytacji przyrodniczych WOŚP na allegro

Polecamy w szczególności poniższe licytacje:

https://allegro.pl/oferta/wyprawa-przyrodnicza-z-ornitologami-z-tp-alauda-13186614160

https://allegro.pl/oferta/rajd-dolina-rzeki-lubienki-3-edycja-13185405744

Artykuł Zapraszamy do licytacji przyrodniczych WOŚP na allegro pochodzi z serwisu Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty.

czytaj dalej...
FZDOWZapraszamy do licytacji przyrodniczych WOŚP na allegro

Wizyta Studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego

„Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w zrealizowała operację „ Wizyta Studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego”.

Jednocześnie informujemy wszystkich o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW poprzez stronę www.ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zadanie współfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Wizyta Studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego

„Celami wizyty studyjnej w było „Celami wizyty studyjnej będzie „podpatrywanie” dobrych praktyk w ramach działań realizowanych przez LGD z województwa podkarpackiego, nawiązanie kontaktów w celu wypracowywania modelowych rozwiązań w zakresie założeń programowych do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 poprzez udział w wizycie studyjnej a także poznanie doświadczeń w zakresie współpracy promocji i propagowania LGD jako podmiotu mającego znaczenie w rozwoju regionu i promocji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

„Przewidywane efekty: Przekazanie wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń w grupie 20 uczestników z województwa lubuskiego.

Spotkanie z przedstawicielami z podkarpackimi LGD .

Zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie realizacji projektów dofinasowanych w ramach EFRROW.

czytaj dalej...
zdowWizyta Studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego

Stwórzmy razem nową strategię!

Zapraszamy Mieszkańców na spotkania obszaru LGD konsultacyjne przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres finansowania 2021-2027, które odbędą się:

– dnia 22 września 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Cybince ul. Szkolna 5

– dnia 3 października 2022 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy, ul. Polna 8/1

– dnia 11.10.2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Rzepinie, ul. Plac Ratuszowy 1

(terminy kolejnych spotkań uzupełnimy w późniejszym czasie)

Miej swój wkład w rozwój obszaru w kolejnych latach. Weź udział w warsztatach poświęconych analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LSR, celów strategii, w tym celów końcowych oraz planowanych działań w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

czytaj dalej...
zdowStwórzmy razem nową strategię!

Konsultacje społeczne strategii „G-7”

W dniu 15.09.2022 rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7” na lata 2022 – 2030”. Konsultacje prowadzi Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty na zlecenie Gminy Słubice – lidera partnerstwa G-7.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową poświęconą konsultacjom – http://przyroda.zdow.pl/konsultacje/

Konsultacje trwać będą do 20.10.2022. Zapraszamy do wyrażania swoich opinii.

Artykuł Konsultacje społeczne strategii „G-7” pochodzi z serwisu Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty.

czytaj dalej...
FZDOWKonsultacje społeczne strategii „G-7”

Prace przywracające funkcjonalność nieużytkowanym stawom hodowlanym na kompleksie „Dargomyśl”

W ramach projektu Odtwarzanie Mokradeł wyłoniliśmy wykonawcę prac w lokalizacji „Dargomyśl”. Zadanie składa się z trzech części:

  1. Wykoszenie porastających stawy trzcin na powierzchni około 2,6 ha (zadanie to należy wykonać w najpóźniej do 20 września – to ważne ze względu na biologiczny cykl tej rośliny) (fot.1)
  2. Odtworzenie wierzchniej warstwy grobli stawowych o długości grobli 1007 mb., szerokość grobli 6 metrów (wysokość od podstawy 3 m.). W zakres tego zadania wchodzi w kolejności prac: 1) usunięcie roślinności na całej długości i szerokości grobli (wykoszenie roślinności zielnej oraz około 130 m3 zakrzewień), 2) usunięcie 65 mb grobli działowych (szerokość grobli 6 metrów, wysokość od podstawy 3 m) (fot 2). Urobek z usuwanych grobli zostanie zwieziony we wskazane miejsce na dystansie kilkuset metrów. Część pozyskanego urobku zostanie wykorzystana do prac opisanych w punkcie II.3. 3) niwelacja nierówności wierzchniej warstwy grobli (uzupełnienie ubytków, wyrw, załatanie bocznych dziur), poprzez nałożenie warstwy urobku, wyrównanie, uformowanie całości w groblę, utwardzenie zagęszczarką. Urobek do wykonania tego zadania będzie dostępny jako efekt realizacji zadania nr II.2. (fot 3, 4 i 5)4) montaż 100 mb. siatki uniemożliwiającej przekop przez groblę ssakom. Siatka ma zostać zainstalowana we wskazanych przez zamawiającego miejscach narażonych na tego rodzaju aktywność zwierząt.
  3. Odtworzenie wierzchniej warstwy grobli drogowej (dojazdowej) o długości grobli 280 mb., szerokość grobli 6 metrów. W zakres tego działania wchodzi niwelacja nierówności wierzchniej warstwy grobli (uzupełnienie ubytków, wyrw, załatanie bocznych dziur) poprzez nałożenie warstwy urobku, wyrównanie, nadanie kształtu, utwardzenie zagęszczarką. Urobek do wykonania tego zadania będzie dostępny jako efekt realizacji zadania nr II.2 (fot 6).

Wykonawcą zadania została firma „Minerały” sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą. Prace zostały rozpoczęte od pierwszego etapu zadania.

Artykuł Prace przywracające funkcjonalność nieużytkowanym stawom hodowlanym na kompleksie „Dargomyśl” pochodzi z serwisu Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty.

czytaj dalej...
FZDOWPrace przywracające funkcjonalność nieużytkowanym stawom hodowlanym na kompleksie „Dargomyśl”