AKTUALNOŚCI

Bieżące sprawy - ostatnie wydarzenia

Wyniki naboru 1/2019

Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 06.06.2019 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 1/2019 . W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania:

Informujemy także, że wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisma z informacją o wyniku oceny wraz z informacją dotyczącą procedury odwoławczej.

czytaj dalej...
zdowWyniki naboru 1/2019

Uwaga – obowiązki beneficjentów!

Beneficjenci działań: podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej, którzy do końca marca 2018r. otrzymali płatność końcową, muszą złożyć do końca czerwca 2019 r.  INFORMACJĘ MONITORUJĄCĄ Z REALIZACJI BIZNESPLANU

WZÓR DOT. PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/12_10_2017/WoP_P/Spr_z__real_BP.xlsx

INSTRUKCJA:

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/12_10_2017/WoP_P/ISpr_z_real_BP_P.pdf

WZÓR DOT. ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2018/e/Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji__.xlsx_.xlsx

INSTRUKCJA:

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2018/Informacja_pomocnicza_przy_wypelnianiu_formularza__IPRB_IPRO.pdf

czytaj dalej...
zdowUwaga – obowiązki beneficjentów!

Spotkanie informacyjne „Fundusze dla organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej” – Górzyca, 07.06.2019 r

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszeniem Zielona Dolina Odry i Warty, zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej, które odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w godzinach 11:30-14:30 w Górzycy.

O spotkaniu

Spotkanie skierowane jest do organizacji pozarządowych oraz innych organizacji pożytku publicznego.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości wsparcia działań realizowanych przez organizacje pozarządowe, zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne dofinansowanie oraz krajowe środki. Ponadto spotkanie z przedstawicielami NGO’s i społeczności lokalnej dotyczyć będzie otwartego konkursu ofert w ramach działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich „Lubuska Odnowa wsi”, wynikającego z „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”. Omówiony zostanie również wzór oferty na realizację zadania publicznego.

Spotkanie odbędzie się 7 czerwca w godzinach 11:30-14:30 w Górzycy w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, ul. Polna 8/1, 69-113 Górzyca.

Więcej informacji

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 6 czerwca 2019 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377.

Istnieje możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/-/spotkanie-informacyjne-fundusze-dla-organizacji-pozarzadowych-i-spolecznosci-lokalnej-w-gorzycy

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

czytaj dalej...
zdowSpotkanie informacyjne „Fundusze dla organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej” – Górzyca, 07.06.2019 r

Działania edukacyjne w toku

280 uczniów z 7 szkół z gmin Słubice, Górzyca i Kostrzyn nad Odrą wzięło już udział w działaniach edukacyjnych w ramach naszego projektu. A to dopiero połowa! Dziś rozpoczynają się wycieczki na miejsca realizacji projektu. Biorą w nich udział uczniowie, którzy wcześniej uczestniczyli w klasowych zajęciach edukacyjnych – wstępie teoretycznym na temat bagien, rybitw oraz platform lęgowych i innym zabiegom służącym ochronie tych siedlisk i gatunków. Uczniowie odwiedzać będą przede wszystkim akwen na Kaleńsku (bo tam najwięcej się dzieje, w sensie ornitologicznym). Jedna szkoła uda się do Bielinka. Działania edukacyjne powierzyliśmy Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych ze Słubic. Więcej o tej organizacji można przeczytać na stronie www.dziupla.org lub na facebook.com/dziupla.org

czytaj dalej...
zdowDziałania edukacyjne w toku