Aktualizacja rozporządzenia dot. wdrażania działania 19.2

Szanowni Państwo, zarówno przyszli jak i aktualni beneficjenci programu – informujemy, że w dniu 10.09.2020 r. w życie weszło zmienione rozporządzenie regulujące zasady przyznawania i rozliczania pomocy. Wprowadzone zostały znaczące zmiany w zakresie zobowiązań, które przyjmują na siebie beneficjenci. Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 zostały one złagodzone. Prosimy o zapoznanie się z zapisami rozporządzenia: http://prow.zdow.pl/wp-content/uploads/2020/09/Rozporzadzenie-19.2-wersja-od-10.09.2020.pdf


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: