Nabór 2/2021 – liczba złożonych wniosków.

Informujemy, że w terminie naboru do siedziby biura LGD wpłynęły 33 wnioski o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Łączna wartość złożonych wniosków wyniosła 2 580 000 zł. O wynikach oceny złożonych wniosków informować będziemy nie później niż 45 dni od zakończenia naboru poprzez ogłoszenie wraz z listą rankingową opublikowane na naszej stronie internetowej (www.prow.zdow.pl) oraz poprzez listy polecone wysłane na adresy wskazane we wnioskach.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: